Backlink-urile acestui site sunt monitorizate cu Backlinks Monitor.

Legea sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Lege nr. 19 din 17/03/2000

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale*    ___________
    *Text actualizat la data de 29.06.2006 avāndu-se īn vedere următoarele acte:
   - Rectificare din 27/04/2000
   - O.U.G. nr. 41/2000
   - O.U.G. nr. 294/2000
   - Legea nr. 340/2001
   - O.U.G. nr. 49/2001
   - Legea nr. 338/2002
   - Legea nr. 346/2002
   - O.U.G. nr. 9/2003
   - O.U.G. nr. 23/2003
   - Legea nr. 553/2003
   - Legea nr. 577/2003
   - Legea nr. 276/2004
   - Legea nr. 352/2004
   - O.U.G. nr. 59/2004
   - O.U.G. nr. 67/2004
   - Legea nr. 534/2004
   - O.U.G. nr. 98/2005
   - O.U.G. nr. 148/2005
   - Legea nr. 321/2005
   - Legea nr. 44/2006
   - O.U.G. nr. 24/2006
   - O.U.G. nr. 46/2006.

   - A se vedea şi O.U.G. nr. 294/2000 care prin art. III prevede că īn tot cuprinsul legii se īnlocuiesc denumirile: "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" cu "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale"; "Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională" cu "Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă".
   - A se vedea şi O.U.G. nr. 49/2001 care prin art. I pct. 84 prevede că "Īn cuprinsul legii denumirile Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, respectiv Comisia Naţională pentru Statistică se īnlocuiesc cu denumirile Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi, respectiv, Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice".
   - A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, īn condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit īn continuare sistemul public.
   Art. 2. - Sistemul public se organizează şi funcţionează avānd ca principii de bază:
   a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;
   b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu īn ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
   c) principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public īşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau īnlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
   d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitāndu-se corelativ cu īndeplinirea obligaţiilor;
   e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
   f) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;
   g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.
   Art. 3. - (1) Īn baza prezentei legi, īn termen de 30 de zile de la data publicării acesteia īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, se īnfiinţează Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită īn continuare, prescurtat, CNPAS.
   (2) Īn subordinea CNPAS se īnfiinţează case judeţene de pensii īn fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ, precum şi Casa de pensii a municipiului Bucureşti, denumite īn continuare case teritoriale de pensii.
   (3) CNPAS poate īnfiinţa case locale de pensii, īn funcţie de numărul, complexitatea şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul casei judeţene de pensii şi, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucureşti.
   Art. 4. - (1) Īn sistemul public sunt asigurate, īn condiţiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite īn continuare asiguraţi.
   (2) Asiguraţii pot fi cetăţeni romāni, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada īn care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa īn Romānia.
   (3) Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.
   Art. 5. - (1) Īn sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
   I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi funcţionarii publici;
   II. persoanele care īşi desfăşoară activitatea īn funcţii elective sau care sunt numite īn cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, īn condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;
   III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, īn condiţiile legii, denumite īn continuare şomeri;
   IV. persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute, şi care se află īn una dintre situaţiile următoare:
   a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
   b) administratori sau manageri care au īncheiat contract de administrare sau de management;
   c) membri ai asociaţiei familiale;
   d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
   e) persoane angajate īn instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
   f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
   V. persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel puţin 3 salarii medii brute, şi care se regăsesc īn două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV.
   (2) Se pot asigura īn sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, īn condiţiile prezentei legi, persoanele care nu se regăsesc īn situaţiile prevăzute la alin. (1), cele care nu se află īn plata unor prestaţii de asigurări sociale īn sistemul public, cele care nu se regăsesc īn situaţiile de la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi cele care nu sunt asigurate īn alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate īn sistemul public.
   (3) Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care īşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, denumite īn continuare angajatori, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate să depună īn fiecare lună, la termenul stabilit de CNPAS, declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Declaraţia se depune la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află sediul angajatorului.*
   (11) Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii.*
   (2) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, care au īmplinit vārsta de 18 ani, sunt obligate să depună declaraţia de asigurare la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află domiciliul asiguratului, īn termen de 30 de zile de la īncadrarea īn situaţiile menţionate.*
   (3) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc īn situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III.*
   (4) Abrogat.*
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 51 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - Alineatul (4) a fost abrogat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 7. - (1) Īn sistemul public prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de īnlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrāneţii, invalidităţii, accidentelor, bolii, maternităţii sau decesului, denumite īn continuare riscuri asigurate.
   (2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de: pensii, indemnizaţii, ajutoare, alte tipuri de prestaţii prevăzute de lege, corelative cu obligaţiile privind plata contribuţiei de asigurări sociale.
   (3) Īn sistemul public asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat, cu excepţia celor pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 8. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele īn care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale īn sistemul public din Romānia, precum şi īn alte ţări, īn condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care Romānia este parte.
   (2) Drepturile de asigurări sociale cuvenite īn sistemul public din Romānia se pot transfera īn ţările īn care asiguraţii īşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, īn condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care Romānia este parte.
   (3) Prestaţiile de asigurări sociale aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi transferate īn alte ţări, īn condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care Romānia este parte, īn moneda ţărilor respective sau īntr-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.
   Art. 9. - (1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale īn sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale, care este codul numeric personal.
   (2) Verificările īn evidenţa populaţiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum şi furnizările de date din evidenţa populaţiei către CNPAS şi casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plată.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 61 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 10. - Īn Romānia se pot organiza şi pot funcţiona societăţi private de asigurări sociale, reglementate prin lege specială.

   CAPITOLUL II
  Bugetul asigurărilor sociale de stat

   Art. 11. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public.
   (2) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care īl supune spre aprobare Parlamentului.
   (3) Dacă legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile īnainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică īn continuare bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul precedent pānă la adoptarea noului buget.
   Art. 12. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, dobānzi, majorări pentru plata cu īntārziere a contribuţiilor, precum şi din alte venituri, potrivit legii.
   Art. 13. - (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.
   (2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pānă la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.
   (3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.
   (4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale īn situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
   Art. 14. - (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate īn anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.
   (2) Fondul de rezervă se reportează īn anul următor şi se completează potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3).
   (3) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului de asigurări sociale de stat din anii precedenţi şi, īn continuare, din fondul de rezervă.
   Art. 15. - Disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobānzi; nivelul dobānzilor se stabileşte prin convenţii īncheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu băncile.
   Art. 16. - Īn mod excepţional, īn situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.
   Art. 17. - (1) Īn sistemul public, pe teritoriul Romāniei, contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se plătesc īn lei.
   (2) Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asigurate, stabilite īn moneda altor ţări pe teritoriul Romāniei, contribuţiile se plătesc īn lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a Romāniei din data stabilită pentru plata acestor drepturi.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 49/2001.

   CAPITOLUL III
  Contribuţia de asigurări sociale

   Art. 18. - (1) Īn sistemul public sunt contribuabili, după caz:
   a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
   b) angajatorii;
   c) persoanele juridice la care īşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului īn condiţiile prezentei legi;
   d) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
   e) persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) care īncheie contract de asigurare socială.*
   (2) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate īn funcţie de condiţiile de muncă normale, deosebite sau speciale.
   (3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 19. - (1) Īn sensul prezentei legi, locurile de muncă īn condiţii deosebite reprezintă acele locuri care, īn mod permanent sau īn anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc.
   (2) Criteriile şi metodologia de īncadrare a locurilor de muncă īn condiţii deosebite se stabilesc prin hotărāre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
   (3) Hotărārea Guvernului prevăzută la alin. (2) se va adopta īn termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   (4) Locurile de muncă īn condiţii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau, īn cazul īn care nu se īncheie contracte colective de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de īncadrare prevăzute la alin. (2).
   (5) Avizul inspectoratului teritorial de muncă este obligatoriu pentru īncadrarea locurilor de muncă īn condiţii deosebite.
   Art. 20. - (1) Īn sensul prezentei legi, locurile de muncă īn condiţii speciale sunt cele din:
   a) unităţile miniere, pentru personalul care īşi desfăşoară activitatea īn subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă īn luna respectivă;
   b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
   c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut īn anexa nr. 1;
   d) activitatea artistică desfăşurată īn profesiile prevăzute īn anexa nr. 2.
   (2) Alte locuri de muncă īn condiţii speciale decāt cele prevăzute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.
   (3) Metodologia şi criteriile de īncadrare a persoanelor īn locuri de muncă īn condiţii speciale se vor stabili prin hotărāre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, īn urma consultării CNPAS.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 21. - (1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul īncadrării īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau de la data īncheierii contractului de asigurare socială.
   (2) Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, iar cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
   (3) Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferenţa dintre nivelul cotelor de contribuţii de asigurări sociale stabilite diferenţiat, īn funcţie de condiţiile de muncă, prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, şi nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale.
   (4) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor de muncă īn care īşi desfăşoară activitatea.
   (5) Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare, īn perioada de reducere temporară a activităţii.
   (6) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale.
   (7) Abrogat.*
   (8) Contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuţi la art. 18 alin. (1) nu se impozitează.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 9/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 577/2003.

   Art. 22. - (1) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II şi de angajatorii acestora se fac lunar de către angajatori.
   (2) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj.
   (3) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) se face lunar de către aceştia, pe baza calculului efectuat şi comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi.
   (4) Plata contribuţiei de asigurări sociale, īn cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculată de la data la care se face plata. Īn aceste situaţii stagiul de cotizare este corespunzător timpului efectiv parcurs īn interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 23. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale īn cazul asiguraţilor o constituie:
   a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, īn cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II;
   b) venitul lunar asigurat, prevăzut īn declaraţia sau īn contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut.
   (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru personalul romān trimis īn misiune permanentă īn străinătate de către persoanele juridice din Romānia este salariul brut lunar īn lei, corespunzător funcţiei īn care persoana respectivă este īncadrată īn ţară, inclusiv sporurile şi celelalte adaosuri care se acordă potrivit legii.
   (3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut.
   (4) Salariul mediu brut este cel prevăzut la art. 5 alin. (3).*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 24. - (1) Baza lunară de calcul, la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II.*
   (2) Baza lunară de calcul, la care persoana juridică din Romānia datorează contribuţia de asigurări sociale pentru personalul romān trimis īn misiune permanentă īn străinătate, o constituie fondul total de salarii rezultat din īnsumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contribuţia de asigurări sociale, conform prevederilor art. 23 alin. (2).
   (3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decāt produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 5 salarii medii brute.*
   (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi īn cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.
   (5) Īn situaţia depăşirii plafonului prevăzut la alin. (3), īn cazul angajatorilor care datorează contribuţie asupra unui fond total de salarii realizat īn condiţii diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, īn fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate īn fiecare dintre condiţiile de muncă.*
    ___________
    *Alineatele (1) şi (3) au fost modificate prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Alineatul (5) a fost introdus prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 25. - Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri o constituie cuantumul drepturilor băneşti lunare ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 26. - (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentānd:
   a) prestaţii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
   b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, īn cazul īncetării raporturilor de muncă, īncetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, īncetării mandatului sau a calităţii de membru cooperator, altele decāt cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
   c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor;
   d) sumele reprezentānd participarea salariaţilor la profit;
   e) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.
   (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), nu se iau īn considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 27. - (1) Sumele reprezentānd prestaţii de asigurări sociale, care se plătesc de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, īn contul asigurărilor sociale, se reţin de acesta din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.
   (2) Sumele reprezentānd prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de acesta īn luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află sediul acestuia.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 28. - (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, se reţine integral din salariul sau, după caz, din venitul brut lunar al asiguratului şi se virează lunar de angajator la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află sediul acestuia.*
   (2) Angajatorul calculează şi virează lunar contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat, īmpreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi.
   (3) Īn cazul īn care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare decāt contribuţia datorată, suma plătită īn plus se regularizează ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS.
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 29. - Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt:
   a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna īn curs, īn cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tārziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
   b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, īn cazul angajatorilor ce efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tārziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
   c) pānă la sfārşitul lunii pentru luna īn curs, īn cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2);
   d) pānă la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, īn cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. III.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 30. - (1) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune īn bancă, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi a altor venituri ale asiguraţilor, şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, plăţile efectuāndu-se simultan, sub control bancar.
   (2) Īn cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru īncasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.
   Art. 31. - (1) Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 generează plata unor majorări calculate pentru fiecare zi de īntārziere, pānă la data achitării sumei datorate inclusiv.
   (2) Cota majorărilor de īntārziere, prevăzută la alin. (1), se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.
   (3) Sumele reprezentānd majorările de īntārziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.
   (4) Calculul majorărilor de īntārziere, evidenţierea īn contabilitate şi urmărirea plăţii acestora se fac de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata ajutorului de şomaj.
   (5) Calculul majorărilor de īntārziere pentru asiguraţii cu declaraţie sau contract de asigurare se efectuează, după caz, de aceştia sau de casele teritoriale de pensii.
   (6) Nereţinerea şi nevărsarea de către angajatori a contribuţiei individuale de asigurări sociale, prevăzută la art. 21 alin. (2) şi la art. 22 alin. (1), constituie stopaj la sursă şi generează plata unor penalităţi, potrivit reglementărilor legale īn vigoare.*
   (7) Sumele reprezentānd penalităţi se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.*
   (8) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuţiei de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creanţelor bugetare.*
    ___________
    *Alineatele (6) - (8) au fost introduse prin art. I pct. 151 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 32. - Īn cazul lichidării administrative sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevăzute de lege.
   Art. 33. - Neplata contribuţiei de asigurări sociale de către asiguraţii cu declaraţie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestaţii pānă la achitarea contribuţiilor datorate şi a majorărilor de īntārziere aferente.
   Art. 34. - Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc īn situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, trebuie să depună la casele teritoriale de pensii, īn termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de retragere a declaraţiei de asigurare.
   Art. 35. - (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute īn contract.
   (2) Īn cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
   (3) Calitatea de asigurat se redobāndeşte după īncheierea unui nou contract de asigurare.
   (4) După redobāndirea calităţii de asigurat dreptul la prestaţii de asigurări sociale, altele decāt pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevăzut de lege, pentru aceste prestaţii.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 36. - (1) Colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale se asigură prin casele teritoriale de pensii, pe baza codului personal de asigurări sociale.
   (2) Păstrarea şi evidenţa datelor privind contribuţiile de asigurări sociale, pe fiecare asigurat, se realizează de casele teritoriale de pensii şi de CNPAS.
   (3) De la data intrării īn vigoare a prezentei legi contribuţiile de asigurări sociale, colectate prin casele teritoriale de pensii, vor fi alocate lunii pentru care s-a efectuat plata.
   (4) Debitele către bugetul asigurărilor sociale de stat, corespunzătoare perioadelor anterioare intrării īn vigoare a prezentei legi, vor fi urmărite distinct, potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.
   Art. 37. - (1) Īn sistemul public stagiul de cotizare se constituie din īnsumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2).
   (2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale datorate īn condiţiile art. 21 alin. (6) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă īn condiţii normale.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 38. - (1) Īn sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite īn continuare perioade asimilate, īn care asiguratul:
   a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e);
   b) a urmat cursurile de zi ale īnvăţămāntului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
   c) a satisfăcut serviciul militar ca militar īn termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau īn prizonierat.
   (2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de īnvăţămānt superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
   (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate, dacă īn aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare īn condiţiile prezentei legi.
   (4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.
   (5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) pensia anticipată şi pensia anticipată parţială, īn cazul cărora nu se valorifică perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele īn care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 39. - (1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor anual, din oficiu, de către CNPAS, prin casele teritoriale de pensii.
   (2) Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor, contra cost, oricānd īn timpul anului. Tariful serviciului respectiv se stabileşte anual de CNPAS.

   CAPITOLUL IV
  Pensii

   Art. 40. - Īn sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:
   a) pensia pentru limită de vārstă;
   b) pensia anticipată;
   c) pensia anticipată parţială;
   d) pensia de invaliditate;
   e) pensia de urmaş.

   SECŢIUNEA 1
  Pensia pentru limită de vārstă

   Art. 41. - (1) Pensia pentru limită de vārstă se acordă asiguraţilor care īndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vārsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat īn sistemul public.
   (2) Vārsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vārstei standard de pensionare se va realiza īn termen de 13 ani de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, prin creşterea vārstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 3.
   (3) Stagiul minim de cotizare atāt pentru femei, cāt şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza īn termen de 13 ani de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 3.
   (4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza īn termen de 13 ani de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 3.
   (5) Asiguraţii care īndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vārstă, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, īşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.*
   (6) Īn situaţia asiguraţilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune īncetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a calităţii de membru cooperator, după caz, īn vederea pensionării, decāt după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.*
    ___________
    *Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 181 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (6) a fost introdus prin art. I pct. 182 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 42. - (1) Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial īn condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vārstă, cu reducerea vārstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.*

    TABELUL Nr. 1
   
──────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare Reducerea vārstelor
īn condiţii deosebite standard de pensionare
de muncă (ani īmpliniţi) (ani īmpliniţi)
──────────────────────────────────────────────────────
6 1,0
8 1,5
10 2,0
12 2,5
14 3,0
16 3,5
18 4,0
20 4,5
22 5,0
24 5,5
26 6,0
28 6,5
30 7,0
32 7,5
35 8,0
──────────────────────────────────────────────────────
   (2) Vārstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 55 de ani pentru bărbaţi.
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 43. - (1) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea īn locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. a) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani īn aceste condiţii beneficiază de pensie pentru limită de vārstă īncepānd cu vārsta de 45 de ani.
   (2) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea īn locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. c) şi d) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani beneficiază de pensie pentru limită de vārstă, cu reducerea vārstelor standard de pensionare cu 15 ani.*
   (3) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea īn locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani īn zona I de expunere la radiaţii sau de 17 ani īn zona II de expunere la radiaţii beneficiază de pensie pentru limită de vārstă, indiferent de vārstă.*
   (4) Criteriile de īncadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii se stabilesc prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, īn urma consultării Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, īn termen de 3 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.*
    ___________
    *Alineatele (2) şi (3) au fost modificate prin art. I pct. 201 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 44. - Asiguraţii prevăzuţi la art. 20 lit. a), c) şi d), care au realizat stagii de cotizare mai mici decāt cele prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 43, beneficiază de pensie pentru limită de vārstă, cu reducerea proporţională a vārstelor standard de pensionare, īn condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse īn anexele nr. 4 şi 5.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 45. - Personalul navigant din aviaţia civilă beneficiază de prevederile art. 43 alin. (2) şi ale art. 44, īn condiţiile realizării unui număr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, a Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, īn urma consultării cu CNPAS. Hotărārea Guvernului va fi adoptată īn termen de 3 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 221 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 46. - Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atāt īn condiţii deosebite, cāt şi īn condiţii speciale de muncă beneficiază, cumulativ, de reducerea vārstelor standard de pensionare, corespunzătoare fiecărei situaţii, fără ca această reducere să depăşească 12 ani.
   Art. 47. - (1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare īn condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, īn funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vārstelor standard de pensionare prevăzute īn anexa nr. 3, astfel:
   a) cu 15 ani, reducerea vārstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
   b) cu 10 ani, reducerea vārstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
   c) cu 10 ani, reducerea vārstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.
   (2) Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vārstă, indiferent de vārstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
   Art. 48. - Beneficiază de reducerea vārstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare īn străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat asiguraţii cu stagiul complet de cotizare, cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea īn muncă īn condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu īncepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate īn străinătate ori constituite īn prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.
   Art. 481. - (1) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare īn una sau mai multe dintre următoarele situaţii: īn condiţii de muncă speciale, īn condiţii de muncă deosebite, īn condiţiile prevăzute la art. 47 şi 48, precum şi īn condiţiile prevăzute de legi speciale, beneficiază cumulativ de reducerea vārstei standard de pensionare.
   (2) Vārsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică decāt vārstele prevăzute la art. 42, art. 43 alin. (1) sau decāt vārsta rezultată ca urmare a aplicării reducerii maxime prevăzute la art. 43 alin. (2), art. 46 şi art. 47 alin. (1), respectiv decāt a reducerilor maxime de 10 ani prevăzute īn anexele nr. 4 şi 5, după caz.
   (3) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare īn condiţii normale de muncă, precum şi īn condiţiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, īn condiţiile prevăzute la art. 48 beneficiază de reducerea vārstei standard de pensionare pānă la 50 de ani pentru femei, respectiv pānă la 55 de ani pentru bărbaţi.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 482. - (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut pānă la vārsta de 10 ani beneficiază de reducerea vārstei standard de pensionare după cum urmează:
   a) cu un an - pentru 3 copii;
   b) cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.
   (2) Reducerea vārstei prevăzute la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de legile speciale. Vārsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică de 55 de ani.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Pensia anticipată

   Art. 49. - (1) Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani īnaintea vārstelor standard de pensionare.
   (2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au īn vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele īn care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
   (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte īn aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vārstă.
   (4) La īmplinirea vārstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată devine pensie pentru limită de vārstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate īn perioada de anticipare.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 49/2001.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Pensia anticipată parţială

   Art. 50. - (1) Asiguraţii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare cu pānă la 10 ani pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vārstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
   (11) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au īn vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele īn care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.*
   (2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vārstă, prin diminuarea acestuia īn raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vārsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

    TABELUL Nr. 2
   
───────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare Procentul de
realizat peste stagiul diminuare pentru
standard complet de fiecare lună
cotizare prevăzut īn de anticipare
anexa nr. 3 (%)
(coloanele 3 şi 6)
───────────────────────────────────────────────
pānă la 1 an 0,50
peste 1 an 0,45
peste 2 ani 0,40
peste 3 ani 0,35
peste 4 ani 0,30
peste 5 ani 0,25
peste 6 ani 0,20
peste 7 ani 0,15
peste 8 ani 0,10
īntre 9 şi 10 ani 0,05
───────────────────────────────────────────────
    ___________
    *Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 51. - (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi īn condiţii deosebite sau īn condiţii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vārstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50. Īn aceste cazuri reducerea vārstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.
   (2) Īn situaţia prevăzută la alin. (1) diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care se reduce vārsta standard de pensionare datorită activităţii desfăşurate īn condiţii deosebite şi/sau speciale de muncă.
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care beneficiază de reducerea vārstelor standard de pensionare conform art. 48, precum şi de cele prevăzute de legi speciale.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 251 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 52. - La īmplinirea vārstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vārstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate īn perioada de anticipare.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 49/2001.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Pensia de invaliditate

   Art. 53. - (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
   a) accidentelor de muncă, conform legii;
   b) bolilor profesionale şi tuberculozei;
   c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
   (2) Beneficiază de pensie de invaliditate, īn condiţiile prevăzute la alin. (1), şi asiguraţii care satisfac obligaţii militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c).
   (3) Au dreptul la pensie de invaliditate, īn condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite īn timpul şi din cauza practicii profesionale.
   (4) Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori īn legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi īntr-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul şi la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea īn muncă, pe timpul cāt durează invaliditatea, stabilită īn aceleaşi condiţii īn care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.
   Art. 54. - Īn raport cu cerinţele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
   a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a capacităţii de autoservire, de autoconducţie sau de orientare spaţială, invalidul necesitānd īngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
   b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce şi de a se orienta spaţial, fără ajutorul altei persoane;
   c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putānd să presteze o activitate profesională.
   Art. 55. - Criteriile şi normele pe baza cărora se face īncadrarea īn gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărāre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale īmpreună cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei, la propunerea CNPAS, care va fi adoptată pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi.
   Art. 56. - (1) Īncadrarea sau neīncadrarea īntr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat īn expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumit īn continuare medic expert al asigurărilor-sociale, īn termen de 30 de zile de la data īnregistrării cererii, īnsoţită de documentaţia necesară.*
   (2) Īmpotriva deciziei emise īn condiţiile alin. (1) se poate face contestaţie la casa teritorială de pensii, īn termen de 30 de zile de la comunicare.
   (3) La soluţionarea contestaţiei casa teritorială de pensii consultă Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. Avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă este obligatoriu şi rămāne definitiv.*
   (4) Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data īnregistrării acesteia.*
   (5) Decizia casei teritoriale de pensii, dată īn soluţionarea contestaţiei prevăzute la alin. (2), poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, īn termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
   (6) Decizia de īncadrare sau de neīncadrare īntr-un grad de invaliditate, necontestată īn termen, este definitivă.
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 261 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 121 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.

   Art. 57. - (1) Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obişnuite sau unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă īndeplinesc stagiul de cotizare necesar īn raport cu vārsta, conform tabelului nr. 3.

    TABELUL Nr. 3
   
────────────────────────────────────────────────
Vārsta asiguratului Stagiul de cotizare
īn momentul ivirii necesar
invalidităţii (ani)
────────────────────────────────────────────────
sub 25 ani 5
25-31 ani 8
31-37 ani 11
37-43 ani 14
43-49 ani 18
49-55 ani 22
peste 55 ani 25
────────────────────────────────────────────────
   (2) Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguraţii care, pānă la data ivirii invalidităţii, au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut īn tabelul nr. 3.
   (3) Asiguraţii prevăzuţi la art. 47 beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut īn tabelul nr. 3, īn raport cu vārsta avută la data expertizării.
   (4) Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care la data ivirii invalidităţii nu mai au calitatea de asigurat, dar īndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3).
   Art. 58. - Īn cazul īn care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale, a tuberculozei, precum şi īn situaţia īn care invaliditatea s-a ivit īn timpul şi din cauza īndeplinirii obligaţiilor militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.
   Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraţilor li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă īntre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv pānă la data īncadrării īntr-un grad de invaliditate.
   (2) Īn cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut īn tabelul nr. 3, stagiul potenţial se determină ca diferenţă īntre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar.
   (3) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decāt stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invalidităţii pānă la īmplinirea vārstei standard de pensionare prevăzute īn anexa nr. 3, vārstă la care, īn condiţiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limită de vārstă.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 271 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 60. - (1) Asiguraţilor care au realizat un stagiu de cotizare īn condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă īntre stagiile de cotizare cerute la art. 47 şi stagiile de cotizare realizate efectiv.
   (2) Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 53 alin. (3), stagiul potenţial luat īn calcul la stabilirea pensiei de invaliditate īl constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.
   Art. 61. - (1) Pensionarii de invaliditate īncadraţi īn gradul I de invaliditate au dreptul, īn afara pensiei, la o indemnizaţie pentru īnsoţitor, īn cuantum fix.
   (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru īnsoţitor se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decāt salariul de bază minim brut pe ţară.
   (3) Īn timpul execuţiei bugetare cuantumul indemnizaţiei pentru īnsoţitor se reactualizează prin hotărāre a Guvernului.
   (4) Suma fixă pentru īngrijire, acordată īn baza legislaţiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizaţie pentru īnsoţitor īn īnţelesul prezentei legi.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 281 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 62. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, īn funcţie de afecţiune, la intervale de 6-12 luni, pānă la īmplinirea vārstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
   (2) După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se stabileşte, după caz:
   a) menţinerea īn acelaşi grad de invaliditate;
   b) īncadrarea īn alt grad de invaliditate;
   c) īncetarea calităţii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobāndirii capacităţii de muncă.
   (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau īncetează īncepānd cu luna următoare celei īn care s-a emis decizia de revizuire medicală.
   (4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei īncepānd cu luna următoare celei īn care era prevăzută revizuirea medicală.
   (5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a īmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
   (6) Decizia emisă după revizuirea medicală se supune aceleiaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform art. 56 alin. (2)-(6).
   (7) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
   a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
   b) au īmplinit vārstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vārstă;
   c) au vārsta mai mică cu pānă la 5 ani faţă de vārsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
   Art. 63. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 62 alin. (7), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii īntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de īncadrare īn grad de invaliditate, īn vederea reintegrării socioprofesionale īn aceeaşi muncă sau īn alta.
   (2) Neīndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei īncepānd cu luna următoare constatării.
   (3) Suspendarea plăţii pensiei īncetează cu luna următoare reluării sau, după caz, īnceperii programelor recuperatorii.
   Art. 64. - (1) La īmplinirea vārstei standard sau a vārstei standard reduse conform legii pentru obţinerea pensiei pentru limită de vārstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.*
   (2) Indemnizaţia pentru īnsoţitor prevăzută la art. 61 se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 282 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Pensia de urmaş

   Art. 65. - Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau īndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
   Art. 66. - Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
   a) pānă la vārsta de 16 ani;
   b) dacă īşi continuă studiile īntr-o formă de īnvăţămānt organizată potrivit legii, pānă la terminarea acestora, fără a depăşi vārsta de 26 de ani;
   c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit īn perioada īn care se aflau īn una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).
   Art. 67. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la īmplinirea vārstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
   (2) Īn cazul īn care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie īn minus.
   Art. 68. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vārstă, pe perioada īn care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.
   (2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vārstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 69. - Soţul supravieţuitor care nu īndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 67 şi la art. 68 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă īn această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 30 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 70. - Soţul supravieţuitor care are īn īngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii īn vārstă de pānă la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş pānă la data īmplinirii de către ultimul copil a vārstei de 7 ani, īn perioadele īn care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 71. - (1) Pensia de urmaş se calculează, după caz, din:
   a) pensia pentru limită de vārstă aflată īn plată sau la care ar fi avut dreptul, īn condiţiile legii, susţinătorul decedat;
   b) pensia de invaliditate gradul I, īn cazul īn care decesul susţinătorului a survenit īnaintea īndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vārstă şi era īn plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau ar fi avut dreptul, īn condiţiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;
   c) pensia de serviciu aflată īn plată sau la care ar fi avut dreptul īn condiţiile legii susţinătorul decedat, dacă aceasta este mai avantajoasă decāt pensia pentru limită de vārstă.
   (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte īn condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), īn funcţie de numărul urmaşilor īndreptăţiţi, astfel:
   a) pentru un singur urmaş - 50%;
   b) pentru 2 urmaşi - 75%;
   c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.
   (3) Īn situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2), īn funcţie de numărul urmaşilor īndreptăţiţi, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
   (4) Partea din pensia de urmaş stabilită īn condiţiile alin. (3), care depăşeşte nivelul pensiei de urmaş calculate din pensia pentru limită de vārstă cuvenită titularului din sistemul public, se suportă din bugetul de stat.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 72. - Cuantumul pensiei de urmaş, īn cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă īnsumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.
   Art. 73. - Īn cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează īn conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. (2).
   Art. 74. - Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi īndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
   Art. 75. - Beneficiarii pensiei de urmaş prevăzuţi la art. 66 lit. c) şi la art. 68 alin. (1) sunt expertizaţi, supuşi revizuirii medicale şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii conform aceloraşi reglementări prevăzute pentru pensia de invaliditate.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Calculul pensiilor

   Art. 76. - (1) Īncepānd cu data īnscrierii la pensie cuantumul pensiei se determină prin īnmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat īn perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.
   (2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majorează cu suma corespunzătoare contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii.
   (3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) şi (2) fracţiunile de leu se īntregesc la un leu īn favoarea pensionarilor.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 77. - (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat īn perioada de cotizare se determină prin īmpărţirea numărului de puncte rezultat din īnsumarea punctajelor anuale realizate de asigurat īn perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut īn anexa nr. 3.
   (2) Īn situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 43 şi 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau īn considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.
   (3) Īn situaţiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguraţilor conform alin. (1) se iau īn considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute īn anexele nr. 4 şi 5.
   (4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a numărului de puncte realizat īn fiecare lună se utilizează cinci zecimale.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 78. - (1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin īmpărţirea la 12 a punctajului rezultat īn anul respectiv din īnsumarea numărului de puncte realizat īn fiecare lună. Numărul de puncte realizat īn fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.
   (2) Pentru perioadele īn care Comisia Naţională pentru Statistică a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determină ca raport īntre media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.
   (3) Pentru lunile pentru care Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice nu a comunicat īncă salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru īntreaga lună) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.
   (4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) şi (2), nu poate fi mai mare de 5 puncte īntr-un an calendaristic.*
   (5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:
   a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obţinute īn perioadele respective, īn cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a);
   b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 53 alin. (3).
   (6) Pentru stagiul potenţial, acordat asiguraţilor īn drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:
   a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;
   b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;
   c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.
   (7) Īn cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi care īn aceeaşi perioadă obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau īn considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.*
   (8) Asiguraţii care, după īndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vārstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat īn această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.*
    ___________
    *Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Alineatul (7) a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Alineatul (8) a fost modificat prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 781. - (1) Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
   (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Īn aceste cazuri numărul de puncte se calculează prin raportarea sumei obţinute īn urma aplicării coeficientului rezultat conform prevederilor art. 37 alin. (2) asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna respectivă.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 79. - CNPAS comunică asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, īn condiţiile art. 39.
   Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu cel puţin rata inflaţiei, prognozată pentru anul bugetar următor de instituţia cu atribuţii īn domeniu.*
   (2) Īn raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie, stabilită conform prevederilor alin. (1), poate fi majorată prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.*
   (3) Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mică de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 59/2004.
   - Alineatele (1) şi (2) au fost modificate prin art. unic din O.U.G. nr. 46/2006.

    (SECŢIUNEA a 7-a)*
    ___________
    *Titlul secţiunii a 7-a a fost eliminat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 41/2000.

   Art. 81. - Punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public se majorează prin măsuri adoptate prin hotărāri ale Guvernului.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. unic din O.U.G. nr. 98/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 321/2005.

   SECŢIUNEA a 7-a*
  Stabilirea şi plata pensiilor
    ___________
    *Secţiunea a 8-a a devenit secţiunea a 7-a prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 41/2000.

   Art. 82. - (1) Pensia se acordă la cererea persoanei īndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
   (2) Cererea de pensionare, īmpreună cu actele care dovedesc īndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află domiciliul asiguratului.
   Art. 83. - (1) Drepturile de pensie pentru limită de vārstă se acordă şi se plătesc de la data īndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă īn termen de 30 de zile de la această dată.
   (2) Drepturile de pensie anticipată sau pensie anticipată parţială se acordă şi se plătesc:
   a) de la data īndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă īn termenul prevăzut la alin. (1), dar nu īnainte de data īncetării calităţii de asigurat, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III;
   b) de la data īndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă īn termenul prevăzut la alin. (1), īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V.
   (3) Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror cereri au fost depuse īn termenul prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie pentru limită de vārstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială se acordă de la data īndeplinirii condiţiilor de pensionare, dar nu īnainte de data īncetării calităţii de asigurat.
   (4) Īn cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost depuse cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie se acordă şi se plătesc:
   a) de la data depunerii cererii, īn cazul pensiei pentru limită de vārstă;
   b) de la data depunerii cererii, dar nu īnainte de data īncetării calităţii de asigurat, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III, care solicită pensie anticipată sau pensie anticipată parţială;
   c) de la data depunerii cererii, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, care solicită pensie pentru limită de vārstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială;
   d) de la data depunerii cererii, dar nu īnainte de data īncetării calităţii de asigurat, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), care solicită pensie pentru limită de vārstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 84. - (1) Persoanele care au īmplinit vārsta standard de pensionare nu mai pot solicita īnscrierea la pensia de invaliditate.
   (2) Drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc:
   a) de la data īncetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă īn termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de īncadrare īn grad de invaliditate;
   b) de la data īncetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dar nu īnainte de data īncetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusă īn termenul prevăzut la lit. a), īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2);
   c) de la data depunerii cererii, dar nu īnainte de data īncetării calităţii de asigurat, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror cereri au fost depuse cu depăşirea termenului prevăzut la lit. a);
   d) de la data depunerii cererii, īn cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 85. - (1) Drepturile de pensie de urmaş, īn cazul persoanelor care īndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă la cerere:
   a) īncepānd cu luna următoare decesului, īn cazul īn care susţinătorul decedat era pensionar, dacă cererea a fost depusă īn termen de 90 de zile de la data decesului;
   b) de la data decesului susţinătorului, īn cazul īn care susţinătorul decedat nu era pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă īn termen de 90 de zile de la această dată;
   c) de la data depunerii cererii, īn situaţiile īn care s-au depăşit termenele prevăzute la lit. a) şi b).
   (2) Īn cazul īn care urmaşul īndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege ulterior datei decesului susţinătorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data īndeplinirii condiţiilor, dacă cererea a fost depusă īn termen de 90 de zile de la data īndeplinirii condiţiilor.
   (3) Īn situaţia īn care s-a depăşit termenul prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data depunerii cererii.
   (4) Dacă persoana care solicită pensie de urmaş se regăseşte īn situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), drepturile de pensie se acordă conform prevederilor alin. (1)-(3), dar nu īnaintea īncetării calităţii de asigurat.*
    ___________
    *Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii īn termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
   (2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
   (3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică īn scris persoanei care a solicitat pensionarea, īn termen de 5 zile de la data emiterii.*
    ___________
    *Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 40 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 87. - Decizia emisă īn condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă īn a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, īn termen de 45 de zile de la comunicare.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 88. - Decizia casei teritoriale de pensii, necontestată īn termen, este definitivă.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 89. - (1) Īn situaţia īn care se constată erori īn stabilirea şi īn plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile şi modificările legale, atrăgānd, după caz, răspunderea celor vinovaţi.
   (2) La sfārşitul fiecărui an calendaristic drepturile de pensie se revizuiesc din oficiu, dacă elementele avute īn vedere la calculul iniţial al pensiei, pentru perioadele de stagiu ulterioare datei de 1 aprilie 2001, au suferit modificări īnscrise şi confirmate īn Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depusă de angajator pānă la data de 31 decembrie a fiecărui an la casa teritorială de pensii.
   (3) Drepturile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (2) se cuvin şi se acordă cu data de 1 ianuarie a anului următor.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 191 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.

   Art. 90. - (1) Plata pensiei se face lunar.
   (2) Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.
   (3) Modalităţile de plată a pensiilor se stabilesc prin regulament al CNPAS, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   Art. 91. - (1) Plata pensiei īncetează īncepānd cu luna următoare celei īn care:
   a) beneficiarul a decedat;
   b) beneficiarul nu mai īndeplineşte condiţiile legale īn temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
   c) urmaşul a fost condamnat printr-o hotărāre rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.
   (2) Instanţele judecătoreşti au obligaţia ca, īn termen de 10 zile de la data rămānerii definitive a hotărārii pronunţate īn cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), să comunice această situaţie, īn scris, CNPAS.
   Art. 92. - (1) Plata pensiei se suspendă īncepānd cu luna următoare celei īn care:
   a) pensionarul īşi stabileşte domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romānia a īncheiat convenţie de asigurări sociale, dacă īn cadrul acesteia se prevede că pensia se plăteşte de către celălalt stat;
   b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se regăseşte īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;*
   c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală periodică;
   d) beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate profesională venituri brute lunare mai mari de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3);*
   e) copilul urmaş nu mai īndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 66 lit. b) şi c);
   f) soţul supravieţuitor, beneficiarul unei pensii de urmaş, se recăsătoreşte.
   (2) Plata indemnizaţiei de īnsoţitor se suspendă pe perioada īn care pensionarul de invaliditate gradul I, cu excepţia nevăzătorilor, este internat īn instituţii de asistenţă socială sau īn unităţi medicale specializate, īn care se asigură supraveghere şi īngrijire permanentă.
    ___________
    *Litera b) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Litera d) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 43 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 93. - (1) Reluarea īn plată a pensiilor suspendate se face la cerere, īncepānd cu luna următoare celei īn care a īncetat cauza suspendării, dacă cererea a fost depusă īn termen de 30 de zile de la data īncetării cauzei suspendării.
   (2) Īn situaţia īn care cererea de reluare īn plată a fost depusă după expirarea termenului de 30 de zile, plata se face īncepānd cu luna următoare celei īn care a fost depusă cererea.
   (3) Reluarea īn plată a pensiei de urmaş suspendate ca urmare a neīndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 66 lit. b) şi c) se face de la data īnceperii anului şcolar sau de la data emiterii deciziei medicale de īncadrare īntr-un grad de invaliditate.
   Art. 94. - (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective:
   a) copiii urmaşi orfani de ambii părinţi, pe perioada şcolarizării, pānă la vārstele prevăzute la art. 66 lit. a) şi b);
   b) nevăzătorii;
   c) pensionarii pentru limită de vārstă.
   d) pensionarii de invaliditate de gradul III.*
   (2) Beneficiarii pensiei de urmaş pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, dacă veniturile brute lunare realizate nu depăşesc o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).*
    ___________
    *Litera d) de la alineatul (1) a fost introdusă prin art. I pct. 44 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 95. - (1) Beneficiarii pensiei pentru limită de vārstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni.*
   (2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.
   (3) Pensia recalculată se acordă īncepānd cu luna următoare celei īn care s-a depus cererea de recalculare.
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 96. - Beneficiarul dreptului de pensie este obligat să comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind condiţiile de acordare şi de plată a pensiei, īn termen de 15 zile de la apariţia acesteia.
   Art. 97. - (1) Sumele rămase neīncasate de către pensionarul decedat, reprezentānd pensia pe luna īn care a avut loc decesul, şi, după caz, drepturile de pensie cuvenite şi neachitate pānă la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, īn lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, īn condiţiile dreptului comun.
   (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate īn cadrul termenului general de prescripţie.

   CAPITOLUL V
  Alte drepturi de asigurări sociale

   Art. 98. - (1) Asiguraţii sistemului public au dreptul, īn afară de pensie, la:
   a) concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente īn afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă;
   b) prestaţii pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;
   c) concediu şi indemnizaţie pentru maternitate;
   d) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului;
   e) concediu şi indemnizaţie pentru īngrijirea copilului bolnav;
   f) ajutor de deces.
   (2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) asiguraţii care, īn ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical īnscrise īn certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat īn condiţiile art. 37 şi/sau īn una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38.
   (3) Persoanele care au dobāndit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, īn cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzānd urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărāre a Guvernului.
   (4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asiguraţii sistemului public care au realizat, īn condiţiile art. 37 şi/sau īn una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni īn ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.
   (5) Īn situaţia īn care naşterea se produce īnainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă īntre data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.
   (6) Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de īndeplinirea unui stagiu de cotizare.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 9/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical īnscrise īn certificatul de concediu medical, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale īn lunile respective, conform prevederilor art. 23, şi/sau drepturile prevăzute la alin. (9) sau (10), după caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.
   (2) Baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 10 luni anterioare datei naşterii copilului, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale īn lunile respective, conform prevederilor art. 23, şi/sau drepturile prevăzute la alin. (9) sau (10), după caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.
   (21) Dacă naşterea s-a produs īnainte de termen, baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determină, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (5), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului.*
   (3) Īn situaţia īn care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 98 alin. (3) baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurări sociale.
   (4) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate īn zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, se plătesc zilele lucrătoare.
   (5) Pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale se iau īn considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi/sau numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
   (6) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna īn care se acordă dreptul de asigurări sociale se au īn vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale īn care nu se lucrează.
   (7) Īn cazul īn care baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale cuprinde şi perioade anterioare datei intrării īn vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de şomaj recunoscute ca vechime īn muncă, la calculul indemnizaţiilor se iau īn considerare pentru aceste perioade, după caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi băneşti primite īn calitate de şomer.
   (8) Pentru perioadele anterioare datei intrării īn vigoare a prezentei legi, care au constituit vechime īn muncă recunoscută la stabilirea pensiilor, īn condiţiile art. 160, altele decāt perioadele de şomaj, baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie salariul minim brut pe ţară din perioadele respective.
   (9) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), inclusiv cele realizate anterior intrării īn vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se utilizează salariul minim brut pe ţară din perioadele respective.
   (10) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior intrării īn vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se utilizează cuantumul drepturilor de asigurări sociale de care s-a beneficiat īn perioadele respective.
   (11) Īn cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi care īn aceeaşi perioadă obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare se iau īn considerare, prin cumulare, veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut prevăzut la art. (5) alin. (3).*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 9/2003, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 577/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   SECŢIUNEA 1
  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

   Art. 100. - (1) Īn sistemul public asiguraţii beneficiază de concediu medical şi de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, dacă dovedesc incapacitatea temporară de muncă printr-un certificat medical, eliberat conform reglementărilor īn vigoare.
   (2) Abrogat.*
   (3) Şomerii aflaţi la cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, la alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, care, datorită accidentelor survenite īn timpul şi din cauza practicii profesionale, suportă o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, beneficiază de aceleaşi prevederi ca şi ceilalţi asiguraţi privind accidentul de muncă.
    ___________
    *Alineatul (2) a fost abrogat prin art. 143 alin. (1) din Legea nr. 346/2002.

   Art. 101. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă astfel:
   A. de către angajator, īn funcţie de numărul de angajaţi avut la data ivirii incapacităţii temporare de muncă, astfel:
   a) pānă la 20 de angajaţi, din prima zi pānă īn a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;
   b) īntre 21-100 de angajaţi, din prima zi pānă īn a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă;
   c) peste 100 de angajaţi, din prima zi pānă īn a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;
   B. din bugetul asigurărilor sociale de stat, īncepānd cu:
   a) prima zi de incapacitate temporară de muncă, īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V şi alin. (2);
   b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi pānă la data īncetării incapacităţii temporare de muncă sau pensionării.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 50 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 102. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente de muncă se suportă din prima zi de incapacitate temporară de muncă şi pānă la data īncetării acesteia sau pensionării, astfel:
   a) de către angajator, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;
   b) de către angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau al altor forme de pregătire profesională pentru şomeri, organizate potrivit legii, pentru situaţiile prevăzute la art. 100 alin. (3);
   c) de bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V;
   d) de bugetul asigurărilor sociale de stat, īn cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, precum şi al celor prevăzuţi la alin. (1) pct. III, aflaţi la cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, dacă bolile profesionale sau accidentele de muncă s-au produs din vina acestora.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

   Art. 103. - (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 180 de zile īn interval de un an, socotit din prima zi de īmbolnăvire.
   (2) Īncepānd cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pānă la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
   (3) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare īn cazul unor boli speciale şi se diferenţiază astfel:
   a) un an, īn intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
   b) un an, cu drept de prelungire pānă la un an şi jumătate de către medicul expert al asigurărilor sociale, īn intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, īn funcţie de stadiul bolii;
   c) un an şi jumătate, īn intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;
   d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pānă la maximum un an, īn intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 104. - De drepturile prevăzute la art. 103 beneficiază toate categoriile de asiguraţi prevăzuţi la art. 5.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 52 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 105. - (1) Medicul curant propune pensionarea de invaliditate, dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzute de prezenta lege.
   (2) Īn situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, īn scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului īn activitate.
   (3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, trecerea temporară īn altă muncă, reducerea programului de lucru, reluarea activităţii īn aceeaşi profesie sau īntr-o altă profesie ori pensionarea de invaliditate.
   (4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, īn raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 106. - Īn cazul īn care s-a emis avizul de pensionare de către medicul expert al asigurărilor sociale, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pānă la sfārşitul lunii următoare celei īn care s-a dat avizul, fără a se depăşi durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută de lege.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 107. - (1) Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit īn timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, conform prevederilor art. 101, concediile fiind īntrerupte, urmānd ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
   (2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, īn aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care, potrivit prezentei legi, realizează venituri dintr-o activitate profesională pentru care se calculează şi se plăteşte contribuţia de asigurări sociale.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 108. - (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1).*
   (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoză, SIDA, cancer de orice tip, precum şi de boală infectocontagioasă din grupa A şi urgenţe medico-chirurgicale stabilite īn condiţiile prevăzute la art. 98 alin. (3) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1) sau (3), după caz.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Īn ce priveşte alin. (1), a se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Prestaţii pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea
capacităţii de muncă

   Art. 109. - (1) Īn scopul prevenirii īmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, īn sistemul public asiguraţii pot beneficia de:
   a) indemnizaţie pentru trecerea temporară īn altă muncă;*
   b) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;*
   c) indemnizaţie pentru carantină;
   d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;*
   e) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;*
   f) reabilitare profesională.*
   g) bilete de odihnă pentru asiguraţii unităţilor īn care nu este reglementată constituirea fondului social, potrivit legii.*
   (2) Asiguraţii aflaţi īn incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile, precum şi pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear şi reabilitare profesională, īn conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.*
    ___________
    *Litera g) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 53 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Īn ce priveşte alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi alin. (2), a se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.
    Atenţie! Potrivit art. 60 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005, sunt şi rămān īn vigoare prevederile art. 109 alin. (2), referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor şi altor categorii de asiguraţi decāt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 110. - (1) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu mai pot lucra īn condiţiile de la locul de muncă anterior producerii riscului, pot trece temporar īn altă muncă.
   (2) Indemnizaţia pentru trecerea temporară īn altă muncă se acordă, dacă la noul loc de muncă asiguratul realizează un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare riscului, care au constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale īn lunile respective.*
    ___________
    *A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 111. - Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 54 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 112. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 110 şi 111 se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale pentru cel mult 90 de zile īntr-un an calendaristic, īn una sau mai multe etape.
    Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 110 şi 111 este egal cu diferenţa dintre baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1) şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a depăşi 25% din baza de calcul.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 113. - (1) Indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de inspectoratul de sănătate publică.
   (2) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1).*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 114. - Indemnizaţiile prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. a), b) şi c) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.*
    ___________
    *A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 115. - (1) Asiguraţii şi pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare şi indemnizaţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru procurare de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate.
   (2) Modalităţile de stabilire şi de acordare a ajutoarelor şi indemnizaţiilor pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.*
    ___________
    *A se vedea şi art. 143 coroborat cu art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 116. - (1) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 109 alin. (2) medicul expert al asigurărilor sociale īntocmeşte programul individual de recuperare, īn funcţie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape.
   (2) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează de către organele competente.
   (3) Dreptul la prestaţii de asigurări sociale se suspendă īn cazul īn care asiguraţii nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare.
   (4) După fiecare etapă prevăzută īn programul individual de recuperare asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale. Īn funcţie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activităţii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
   (5) Asiguraţii care şi-au redobāndit capacitatea de muncă total sau parţial se pot reīncadra īn muncă potrivit recomandărilor medicului expert al asigurărilor sociale, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii şi al agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 117. - (1) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate, īn funcţie de tipul bolii.
   (2) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul expert al asigurărilor sociale īn funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului.
   (3) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 109 alin. (2) contravaloarea biletelor pentru tratament balnear se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.
   (4) Pot beneficia de tratament balnear şi alte categorii de pensionari şi asiguraţi, īn limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului de tratament balnear.*
   (5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aprobă anual de CNPAS.
   (6) Locurile la tratament balnear vor fi asigurate īn unităţile de tratament din proprietatea CNPAS şi, īn completare, prin contracte īncheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La īncheierea contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de confort oferită, precum şi de nivelul maxim al tarifelor, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, stabilit de CNPAS.*
   (7) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aprobă prin hotărāre a Guvernului.*
   (8) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear şi biletelor de odihnă utilizate se realizează de CNPAS.*
    ___________
    *Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 55 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - Alineatele (6), (7) şi (8) au fost introduse prin art. I pct. 56 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.
    Atenţie! Potrivit art. 60 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005, sunt şi rămān īn vigoare prevederile art. 117, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor şi altor categorii de asiguraţi decāt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Indemnizaţia de maternitate

   Art. 118. - (1) Asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcină şi lăuzie, perioadă īn care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.
   (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care au īncetat plata contribuţiei de asigurări sociale, īn condiţiile prezentei legi, dar care nasc īn termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 119. - (1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile īnainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.
   (2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se compensează īntre ele, īn funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare.
   (3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, īncepānd cu luna a 6-a de sarcină.
   (4) Īn cazul īn care copilul se naşte mort sau moare īn perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.
   Art. 120. - (1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1).*
   (2) Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Indemnizaţia pentru creşterea copilului
sau īngrijirea copilului bolnav

   Art. 121. - (1) Asiguraţii au dreptul la:
   a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pānă la īmplinirea vārstei de 2 ani şi, īn cazul copilului cu handicap, pānă la īmplinirea vārstei de 3 ani, oricānd pānă la īmplinirea de către copil a acestor vārste, numai după efectuarea a cel puţin 42 de zile din concediul de lăuzie.*
   b) concediu şi indemnizaţie pentru īngrijirea copilului bolnav īn vārstă de pānă la 7 ani, iar īn cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, pānă la īmplinirea vārstei de 18 ani.*
   (2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.*
    ___________
    *Litera a) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 271 din O.U.G. nr. 9/2003, introdusă prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Litera b) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 57 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 122. - (1) Beneficiază, la cerere, de indemnizaţia pentru creşterea copilului, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul īndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (4).
   (2) Beneficiază de indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul īndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (2).
   (3) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă īndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru acordarea acestora, şi asiguratul care, īn condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au īncredinţat copii sau i-au fost daţi īn plasament.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 123. - (1) Indemnizaţia pentru creşterea copilului pānă la īmplinirea vārstei de 2 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere.*
   (2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap pānă la īmplinirea vārstei de 3 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere, precum şi a certificatului de persoană cu handicap, emise īn condiţiile legii.*
   (3) Indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav īn vārstă de pānă la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente pānă la īmplinirea vārstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, īn condiţiile legii, după caz.
    ___________
    *Alineatele (1) şi (2) au fost modificate prin art. I pct. 58 din O.U.G. nr. 49/2001.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 124. - Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. b) este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor īn care copilul contractează boli contagioase, este imobilizat īn aparat gipsat sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical īn aceste cazuri va fi stabilită de medicul de familie.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 125. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) şi b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99.
   (2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 9/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 1251. - Īn vederea acordării concediului şi indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a), īn cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au īncredinţat copii sau i-au fost daţi īn plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare şi bazei de calcul prevăzute de lege se stabileşte de la data la care, după caz, s-a aprobat adopţia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii.*
    __________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 291 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Ajutorul de deces

   Art. 126. - (1) Īn cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, īn condiţiile dreptului comun, sau, īn lipsa acesteia, oricare persoană care face această dovadă.*
   (2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decāt valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat şi făcut public de către CNPAS, conform prevederilor art. 5 alin. (3).
    ___________
    *Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 581 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 127. - (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces īn cazul decesului unui membru de familie aflat īn īntreţinerea sa şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale.
   (2) Se consideră membru de familie, īn sensul prezentei legi:
   a) soţul;
   b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi īn plasament familial sau cei īncredinţaţi spre creştere şi educare familiei, īn vārstă de pānă la 18 ani sau, dacă īşi continuă studiile, pānă la terminarea acestora, fără a depăşi vārsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vārstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă īnaintea vārstelor menţionate;*
   c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
   (3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 126 alin. (2).
    ___________
    *Litera b) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 59 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 128. - Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Alte dispoziţii privind drepturile de asigurări sociale

   Art. 129. - Īn cazul īn care angajatorul īşi īncetează activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost īncheiat contractul individual de muncă al asiguratului, drepturile de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) şi la art. 109 alin. (1) lit. c), care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii, urmānd să fie recuperate de la angajator, după caz, conform legii.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 30 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 130. - Pentru persoana asigurată care se regăseşte īn două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 5 şi care desfăşoară activitate īn mai multe unităţi, īn fiecare fiind asigurată conform prezentei legi, indemnizaţiile de asigurări sociale se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator sau de casele teritoriale de pensii, īn condiţiile legii.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 131. - Durata concediilor medicale pentru tuberculoză, sarcină, lăuzie şi īngrijirea copilului bolnav nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 132. - (1) Concediile medicale acordate cu īntrerupere īntre ele se iau īn considerare separat, durata lor necumulāndu-se, iar plata se suportă conform art. 101 şi 102.
   (2) Īn situaţia īn care, īn aceeaşi lună, un asigurat are două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără īntrerupere īntre ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se suportă separat, iar plata se face conform art. 101 şi 102.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 133. - (1) Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se fac pe baza certificatului medical eliberat īn condiţiile legii, care constituie ordin de plată, sau, după caz, pe baza cererii, īnsoţită de documente doveditoare, īn cazul indemnizaţiei prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d).
   (2) Calculul şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale se fac lunar de către:
   a) angajator, cel mai tārziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;
   b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, īn termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, īn cazul şomerilor;
   c) casa teritorială de pensii, īn termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi alin. (2).
   (3) Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, īn condiţiile stabilite prin hotărāre a Guvernului.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 9/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 1331. - (1) Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se pot face şi de CNPAS sau casele teritoriale de pensii, pentru sumele care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
   (2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 621 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 134. - (1) CNPAS, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizează, īndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
   (2) Pe baza normelor metodologice emise, CNPAS efectuează, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordării concediilor medicale, respectării programelor recuperatorii şi oportunităţii stabilirii acestora.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 311 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 135. - Ajutorul de deces se achită īn termen de 24 de ore de la solicitare de către:
   a) angajator, īn cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, respectiv al unui membru de familie al acestuia;*
   b) instituţia care gestionează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, īn cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
   c) casa teritorială de pensii, īn cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. IV, V sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.*
    ___________
    *Litera a) a fost modificată prin art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Litera c) a fost modificată prin art. I pct. 63 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 136. - (1) Indemnizaţiile de asigurări sociale se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.
   (2) Indemnizaţiile de asigurări sociale cuvenite pentru luna īn curs şi neachitate asiguratului decedat se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, īn lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că l-a īngrijit pānă la data decesului.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 137. - (1) Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, īn termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era īn drept să le solicite.
   (2) Cuantumul indemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale solicitate potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit pentru perioada prevăzută īn certificatul medical neonorat sau, după caz, la data decesului, īnscrisă īn certificatul de deces.*
    __________
    *Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   Art. 138. - (1) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale īncetează īncepānd cu ziua următoare celei īn care:
   a) beneficiarul a decedat;
   b) beneficiarul nu mai īndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;
   c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romānia nu are īncheiată convenţie de asigurări sociale;
   d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romānia a īncheiat convenţie de asigurări sociale, dacă īn cadrul acesteia s e prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat.
   (2) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspendă, la cererea beneficiarului sau pe perioada īn care acesta este decăzut din drepturile părinteşti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau īn cazul īn care copilul este abandonat ori internat īntr-o instituţie de ocrotire.*
   (3) Reluarea īn plată a indemnizaţiei de asigurări sociale suspendate potrivit alin. (2) se face la cerere, īncepānd cu ziua următoare celei īn care a īncetat cauza suspendării.
   (4) Abrogat.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 631 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 632 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002 şi ulterior abrogat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 9/2003.
   - Articolul a fost modificat prin art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000.
   - Articolul a fost modificat prin art. 60 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, care prevede că de la 01 Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea īmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru īngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

   CAPITOLUL VI
  Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

   Art. 139. - (1) CNPAS este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
   (2) Sediul CNPAS este īn municipiul Bucureşti.
   (3) Casa de pensii a municipiului Bucureşti şi casele judeţene de pensii sunt servicii publice, īnvestite cu personalitate juridică.

   SECŢIUNEA 1
  Organizarea CNPAS

   Art. 140. - (1) Conducerea CNPAS este formată din preşedinte şi consiliul de administraţie, compus din 19 persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri.
   (2) Un secretar de stat īn Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este preşedintele CNPAS, īndeplinind şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.*
   (3) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi va delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale īn vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS.*
   (4) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatului şi asiguraţilor, după cum urmează:
   a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale;
   b) 5 reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
   c) 8 reprezentanţi ai asiguraţilor, dintre care:
   - 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;
   - 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor.*
   (5) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care īndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.*
   (6) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi pe o perioadă de 4 ani.*
   (7) Consiliul de administraţie funcţionează īn mod legal īn prezenţa a cel puţin 13 dintre membrii săi.
   (8) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au desemnat.*
   (9) Mandatul preşedintelui īncetează la īncheierea exercitării funcţiei de secretar de stat.*
    ___________
    *Alineatele (2)-(6) şi (8) au fost modificate prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 294/2000 cu Rectificarea din 15/01/2001.
   - Alineatul (9) a fost introdus prin art. II pct. 2 din O.U.G. nr. 294/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 340/2001.

   Art. 141. - (1) CNPAS īşi elaborează statutul propriu care se aprobă prin hotărāre a Guvernului şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   (2) Statutul va cuprinde īn mod obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale preşedintelui CNPAS, modul de organizare şi funcţionare a CNPAS, precum şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 64 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 142. - Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, īn limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, īn condiţiile legii.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 65 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 143. - Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin lege.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. II pct. 3 din O.U.G. nr. 294/2000.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Atribuţiile CNPAS

   Art. 144. - Īn aplicarea prevederilor prezentei legi CNPAS īndeplineşte următoarele atribuţii:
   a) īndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii, īndrumă şi verifică persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din prezenta lege;*
   b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
   c) prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;
   d) publică bianual raportul său de activitate;
   e) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale īn vigoare;
   f) urmăreşte īncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, īndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale īn vigoare;*
   g) ia măsuri, īn condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;
   h) ia măsuri, īn condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
   i) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public;
   j) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurări sociale;
   k) certifică anual stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;
   l) controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;*
   m) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care Romānia este parte;
   n) dezvoltă relaţii cu organisme similare īn domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, īn baza convenţiilor īncheiate de statul romān;
   o) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;
   p) asigură introducerea, extinderea, īntreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;
   r) asigură reprezentarea īn faţa instanţelor judecătoreşti īn litigiile īn care este implicată ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
   s) īndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
    ___________
    *Literele a) şi f) au fost modificate prin art. I pct. 651 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Litera l) a fost modificată prin art. unic pct. 331 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.

   Art. 1441. - Realizarea atribuţiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 66 din O.U.G. nr. 49/2001.

   CAPITOLUL VII
  Răspunderea juridică

   Art. 145. - Īncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

   SECŢIUNEA 1
  Infracţiuni

   Art. 146. - Fapta persoanei care dispune utilizarea īn alte scopuri şi nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale, reţinută de la asigurat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu īnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
   Art. 147. - Completarea formularelor tip privind contribuţia de asigurări sociale de către funcţionar cu date nereale, avānd ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare sau contribuţia de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infracţiune de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Contravenţii

   Art. 148. - Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvārşite īn astfel de condiţii īncāt, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
   a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 6 alin. (1);
   b) nedepunerea la termen a declaraţiei de asigurare prevăzute la art. 6 alin. (2);
   c) nerespectarea cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite conform art. 18 alin. (3) şi art. 21;
   d) nerespectarea metodologiei de īncadrare īn condiţii deosebite de muncă, conform art. 19 alin. (2)-(5);
   e) nerespectarea prevederilor art. 23, 24 şi 25 privind baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale;
   f) nerespectarea prevederilor art. 31 privind majorările de īntārziere la plata contribuţiei de asigurări sociale;
   g) nerespectarea prevederilor art. 96 privind obligaţia anunţării modificărilor survenite pentru acordarea pensiei;
   h) neachitarea de către angajator a indemnizaţiilor de asigurări sociale care se suportă din fonduri proprii, conform prevederilor art. 101 şi 102;
   i) calculul şi plata eronată ale indemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale de către instituţia care efectuează plata conform prevederilor art. 133 şi 135;
   j) nerespectarea prevederilor art. 189;
   k) nevirarea, īn condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29;*
    k1) nevirarea, īn condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;*
   l) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ale direcţiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială şi personalului īmputernicit al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii documentele justificative şi actele de evidenţă necesare īn vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi īn vederea recuperării creanţelor prin executare silită;*
   m) nerespectarea prevederilor art. 160 alin. (7).*
    ___________
    *Literele k) şi l) au fost modificate prin art. I pct. 67 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 338/2002.
   - Litera k1) a fost introdusă prin art. I pct. 671 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Litera m) a fost introdusă prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 44/2006.

   Art. 149. - Contravenţiile prevăzute la art. 148 se sancţionează după cum urmează:
   a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i) şi m), cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON);*
   b) cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), k) şi l), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;
   c) cele prevăzute la lit. k1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 672 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Litera a) a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 44/2006.

   Art. 150. - Nivelul amenzilor, prevăzut la art. 149, va fi actualizat prin hotărāre a Guvernului.
   Art. 151. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) şi k1) şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale direcţiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială.
   (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) şi l) şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către personalul īmputernicit al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a preşedintelui CNPAS.
   (3) Prin reţinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate şi īncasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) şi (2).*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 673 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 152. - Amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.
   Art. 153. - (1) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.
   (2) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

   CAPITOLUL VIII
  Jurisdicţia asigurărilor sociale

   Art. 154. - (1) Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.
   (2) La data intrării īn vigoare a prezentei legi se organizează secţii de asigurări sociale sau, după caz, complete specializate pentru asigurări sociale la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.
   (3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) numărul maxim de posturi de judecători şi personal de specialitate auxiliar se suplimentează prin hotărāre a Guvernului.
   Art. 155. - Tribunalele soluţionează īn primă instanţă litigiile privind:
   a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
   b) modul de stabilire a majorărilor de īntārziere;
   c) īnregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
   d) deciziile de pensionare;
   e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
   f) modul de stabilire şi de plată a pensiilor, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
   g) plāngerile īmpotriva proceselor-verbale de contravenţii īncheiate conform prezentei legi;
   h) contestaţiile īmpotriva măsurilor de executare silită, dispuse īn baza prezentei legi;
   i) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute īn temeiul prezentei legi.
   Art. 156. - Cererile īndreptate īmpotriva CNPAS sau īmpotriva caselor teritoriale de pensii se adresează instanţei īn a cărei rază teritorială īşi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adresează instanţei īn a cărei rază teritorială īşi are domiciliul sau sediul pārātul.
   Art. 157. - (1) Īmpotriva hotărārilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.
   (2) Hotărārile curţilor de apel, precum şi hotărārile tribunalelor, neatacate cu recurs īn termen, sunt definitive şi irevocabile.
   Art. 158. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.
   Art. 159. - Cererile īn faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale īn legătură cu litigiile, avānd ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de orice fel de taxă de timbru.

   CAPITOLUL IX
  Dispoziţii tranzitorii

   Art. 160. - (1) Vechimea īn muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi constituie stagiu de cotizare.
   (2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele īn care, anterior intrării īn vigoare a prezentei legi, o persoană:
   a) s-a aflat īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 38;
   b) a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare.
   (3) Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, īn condiţiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cel realizat anterior apariţiei Legii nr. 80/1992.
   (4) Persoanele cărora, pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util īn baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.*
   (5) Dovada vechimii īn muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate stabili că s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.
   (6) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrării īn vigoare a prezentei legi, se realizează de către CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la alin. (5).
   (7) Sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane cererile făcute īn scris privitoare la orice acte prevăzute de lege pentru a face dovada vechimii īn muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a stagiului de cotizare, necesare īn vederea stabilirii sau completării dosarului de pensionare. La aceste cereri se va răspunde īn scris, īn termen de maximum 30 de zile, prin scrisoare recomandată, īn cazul īn care acest lucru este cerut prin petiţia iniţială.*
    ___________
    *Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 674 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (7) a fost introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 44/2006.

   Art. 161. - (1) Īn cazul īn care īn carnetul de muncă, īn carnetul de asigurări sociale sau īn oricare alt act prevăzut de lege au fost īnregistrate salarii pe oră sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin īnmulţirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:
   a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
   b) 24,5 zile (196 de ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
   c) 23,6 zile (189 de ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990 - 30 septembrie 1990;
   d) 21,25 zile (170 de ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990 - 1 ianuarie 1997;
   e) 21,16 zile (169,33 de ore) pe lună, pentru anul 1997;
   f) 21,25 zile (170 de ore) pe lună, pentru anul 1998;
   g) 21,50 zile (172 de ore) pe lună, pentru anul 1999;
   h) pentru anul 2000 şi īn continuare numărul mediu de zile şi, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală īn care nu se lucrează.
   (2) Īn condiţiile īn care, pentru o anumită perioadă, īn carnetul de muncă nu sunt īnregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare de certificare. Īn caz contrar drepturile salariale luate īn calcul se consideră egale cu salariul minim brut pe economie, īn vigoare īn perioada respectivă.
   Art. 162. - (1) Pentru persoanele asigurate īn alte sisteme de asigurări sociale, integrate īn sistemul asigurărilor sociale de stat pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia īn calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat īn contractul de asigurare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, īnregistrate īn carnetul de muncă.
   (2) Punctajul anual pentru fiecare an util realizat īn cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pānă la data intrării īn vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă 0,25 puncte.*
   (3) Pentru perioadele de contribuţie realizate conform Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, şi pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual se ia īn calcul venitul asigurat la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.
    ___________
    *Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 68 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 163. - (1) Pentru perioadele asimilate, care au constituit vechime īn muncă utilă la pensie considerată īn condiţiile legii pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează, după caz, salariul minim pe economie brut sau net, respectiv salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective.
   (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) perioadele recunoscute īn condiţiile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, pentru care la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează echivalentul a 1,5 salarii minime pe economie brute sau nete, după caz, din perioadele respective.
   (3) Prevederile alin. (1), referitoare la stabilirea punctajului anual, se aplică şi īn cazul perioadelor īn care, anterior intrării īn vigoare a prezentei legi, o persoană s-a aflat īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 38.*
    ___________
    *Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 69 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 164. - (1) La determinarea punctajelor anuale, pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, īn conformitate cu modul de īnregistrare a acestora īn carnetul de muncă, astfel:
   a) salariile brute, pānă la data de 1 iulie 1977;
   b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pānă la data de 1 ianuarie 1991;
   c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
   (2) La determinarea punctajelor anuale, pe lāngă salariile prevăzute la alin. (1) se au īn vedere şi sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt īnregistrate īn carnetul de muncă.
   (3) La determinarea punctajelor anuale, pe lāngă salariile prevăzute la alin. (1) se au īn vedere şi sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt īnregistrate īn carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei īn vigoare. Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este următorul:
   a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:
    3% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 5-10 ani;
    5% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 10-15 ani;
    7% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 15-20 de ani;
    10% pentru o vechime īn muncă totală de peste 20 de ani;
   b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:
    3% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 3-5 ani;
    6% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 5-10 ani;
    9% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 10-15 ani;
    12% pentru o vechime īn muncă totală cuprinsă īntre 15-20 de ani;
    15% pentru o vechime īn muncă totală de peste 20 de ani.
   (4) Pentru perioada de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel īnregistrat īn carnetul de muncă.
   (5) Salariile anuale medii şi minime pe economie, brute sau nete, după caz, pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi sunt prezentate īn anexele nr. 6 şi 7.
   (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsă īntre 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu anual corespunzător anului 1938.
   (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzător anului 1949.
   (8) Prevederile alin. (2)-(7) se aplică, la cerere, şi persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite īn perioada 1 aprilie 2001 pānă la data intrării īn vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 691 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 165. - (1) Asiguraţii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate īn aceste perioade, astfel:
   a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
   b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
   c) 14% pentru perioada 1 ianuarie1978-1 iulie 1986;
   d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
   e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
   f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
   g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
   h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
   i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.
   (2) Asiguraţii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate īn aceste perioade, astfel:
   a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
   b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.
   Art. 166. - Punctajul anual realizat pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi nu este supus plafonării prevăzute la art. 78.
   Art. 167. - (1) De la data intrării īn vigoare a prezentei legi şi pānă la data īn care stagiile complete de cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi:
   a) persoanele care au desfăşurat activităţi īncadrate prin prezenta lege īn condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vārstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42, īn raport cu vārstele standard de pensionare prevăzute īn anexa nr. 3;
   b) persoanele care au desfăşurat activităţi īncadrate prin prezenta lege īn condiţii speciale de muncă beneficiază de reducerea vārstelor standard de pensionare īn condiţiile prevăzute īn anexele nr. 4 şi 5.
   (2) Pentru perioada aprilie 2001-noiembrie 2014 vārsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, īn īnţelesul art. 49 şi 50, sunt cele prevăzute īn anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limită de vārstă īn raport cu data naşterii.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 70 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 1671. - (1) Īntr-un interval de 5 ani de la data intrării īn vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi īncadrate īn grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vārstă cu reducerea vārstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

    TABELUL Nr. 4
   
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform Reducerea vārstelor standard de
legislaţiei anterioare, īn grupa I de muncă pensionare prevăzute īn anexa nr. 3
(ani īmpliniţi) (ani) (luni)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 1 2
4 2 5
6 3 7
8 4 10
10 6 0
12 7 2
14 8 5
16 9 7
18 10 10
20 12 0
22 13 0
24 14 0
26 şi peste 15 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   (2) Vārstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
   (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi īn cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decāt cele stipulate īn anexele nr. 4 şi 5.
   (4) Vārstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută īn tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii īn care se deschide dreptul de pensie, prevăzute īn anexa nr. 3, īn condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii īn care se deschide dreptul de pensie.
   (5) Reducerea vārstelor standard de pensionare īn baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - A se vedea O.U.G. nr. 24/2006 prin care aplicarea prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000, se prelungeşte pānă la data de 31 decembrie 2008

   Art. 1672. - (1) Īn perioada eşalonării vārstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare prevăzute īn anexa nr. 3, cererea de pensionare pentru limită de vārstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, īmpreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, īn termen de 90 de zile de la data īndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii īn a cărei rază se află domiciliul acestuia.
   (2) Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III, cererea de pensionare īmpreună cu actele doveditoare se depun de către angajator sau instituţia care efectuează plata drepturilor de şomaj, după caz, īn termen de 90 de zile de la data īndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii īn raza căreia se află domiciliul asiguratului.*
   (3) Drepturile de pensii se acordă şi se plătesc īn condiţiile prevăzute la art. 83, īn raport cu termenul prevăzut la alin. (1) şi (2).*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 168. - (1) Guvernul va lua măsuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, avānd īn vedere schimbările produse īn baza de calcul a acestora īncepānd cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luării īn considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum şi a majorării salariilor īn sectorul bugetar sau negocierii acestora la societăţi comerciale şi regii autonome.
   (2) Metodologia de recorelare a pensiilor īn condiţiile prevăzute la alin. (1) va fi stabilită prin hotărāre a Guvernului, īn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   (3) După intrarea īn vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelării aplicate conform prevederilor alin. (1) şi (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislaţiei anterioare.*
   (4) Programul şi metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotărāri ale Guvernului.*
   (5) Īn cazul pensiilor de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, recorelarea pensiilor se face pe baza determinării timpului util conform metodologiei care a fost folosită la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare.*
    ___________
    *Alineatele (3), (4) şi (5) au fost introduse prin art. I pct. 72 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 169. - (1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
   (11) Recalcularea, la cerere, prin adăugarea stagiului de cotizare asimilat prevăzut la art. 38 alin. (1) lit. b) se face şi īn cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001.*
   (2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.
   (3) Pensia recalculată se acordă īncepānd cu luna următoare celei īn care s-a depus cererea de recalculare.
    __________
    *Alineatul (11) a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 276/2004.

   Art. 170. - (1) Pentru perioadele anterioare intrării īn vigoare a prezentei legi, īn care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate īn sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului perioadele respective se iau īn calcul o singură dată.
   (2) Pentru perioadele anterioare intrării īn vigoare a prezentei legi, īn care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.
   Art. 171. - (1) Īn cazul modificării numărului de urmaşi după intrarea īn vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia pentru soţul supravieţuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu īndeplinirea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi īn cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, la modificarea īncadrării īntr-un alt grad de invaliditate.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 73 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 172. - (1) Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării īn vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii īn baza căreia a fost stabilit dreptul.
   (2) Pānă la īnfiinţarea secţiilor de asigurări sociale şi a completelor specializate pentru asigurări sociale la nivelul tribunalelor şi al curţilor de apel, cererile privind raporturile de asigurări sociale, născute īn temeiul prezentei legi, se depun la instanţele competente să le soluţioneze conform legislaţiei anterioare.
   Art. 173. - (1) Īn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei primul-ministru va numi preşedintele CNPAS.
   (2) Īn termen de 30 de zile de la numirea preşedintelui CNPAS se constituie consiliul de administraţie şi se aprobă statutul CNPAS.
   Art. 174. - (1) Īn termen de 30 de zile de la data adoptării statutului CNPAS preia activităţile corespunzătoare funcţionării şi organizării sistemului public de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă şi Oficiul Central de Plata Pensiilor.
   (11) CNPAS are īn subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, care este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică. Rolul şi atribuţiile Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă vor fi stabilite prin hotărāre a Guvernului.*
   (2) Īn termenul prevăzut la alin. (1) CNPAS preia:
   a) īn administrare - dotările, clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate publică a statului, utilizate sau aflate īn administrarea structurilor prevăzute la alin. (1), conform listei aprobate prin hotărāre a Guvernului;
   b) īn proprietate - casele de odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii, patrimoniul fostei Uniuni Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi al uniunilor sale judeţene, patrimoniul fostei Case de Asigurări Sociale şi Pensii din Cooperaţia Meşteşugărească şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi elementele de patrimoniu care se află sau care se va dovedi ulterior că s-au aflat īn proprietatea sistemelor de asigurări sociale integrate īn sistemul asigurărilor sociale de stat.
   (3) Casele de odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii, prevăzute la alin. (2) lit. b), se organizează ca societate comercială cu acţionar unic CNPAS. Unităţile din teritoriu vor funcţiona ca sucursale care se vor denumi unităţi de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă. Actul constitutiv al acestei societăţi comerciale se aprobă prin hotărāre a Guvernului.*
   (4) CNPAS şi casele teritoriale de pensii au obligaţia şi dreptul să revendice bunurile imobile care au aparţinut asigurărilor sociale, cele construite sau achiziţionate din fonduri alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi care au fost trecute īn proprietatea statului sau a altor persoane juridice, astfel:
   a) CNPAS se consideră urmaşul de drept la Casei Centrale a Asigurărilor Sociale;
   b) imobilele care au aparţinut asigurărilor sociale, aflate īn proprietatea statului, vor fi transmise īn proprietatea sau īn administrarea CNPAS, prin hotărāre a Guvernului;
   c) acţiunile īn revendicare pentru reīntregirea patrimoniului se pot face atāt de CNPAS, cāt şi de casele teritoriale de pensii īn a căror rază se află bunurile şi elementele de patrimoniu ce urmează să fie revendicate;
   d) toate demersurile făcute pānă īn prezent (notificări, somaţii) de către CNPAS şi casele teritoriale de pensii se consideră legal şi corect īntocmite şi sunt valabile īn faţa instanţelor judecătoreşti competente potrivit legii să soluţioneze respectivele cauze.*
   (5) Casele de odihnă şi tratament ale ţărănimii, organizate īn condiţiile alin. (3), vor respecta legislaţia īn vigoare privind destinaţia profitului.*
    ___________
    *Alineatele (3), (4) şi (5) au fost modificate prin art. I pct. 731 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 341 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.

   Art. 175. - (1) De la data constituirii consiliului de administraţie şi pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi CNPAS organizează casele teritoriale de pensii.
   (2) Īn termen de 30 de zile de la data adoptării statutului CNPAS preia de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe bază de protocol şi bilanţ contabil, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi indicatorii aferenţi cheltuielilor de personal, īn raport cu numărul personalului preluat.
   (3) Personalul care va fi preluat de CNPAS şi de casele sale teritoriale de pensii va fi transferat īn interesul serviciului de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi unităţile sale subordonate.
   Art. 176. - Pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi Guvernul, autorităţile publice locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispoziţie CNPAS localurile necesare īn vederea funcţionării caselor teritoriale de pensii organizate potrivit prezentei legi.
   Art. 177. - (1) Pānă la intrarea īn vigoare a legii salarizării prevăzute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie se stabilesc după cum urmează:
   a) salariile, precum şi veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unităţilor din subordinea acesteia şi al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementărilor īn vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, sau, după caz, pentru unităţile din subordinea sau din administrarea acestuia;
   b) indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului de administraţie este egală cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi īntr-o lună 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.*
   (2) Personalul prevăzut la art. 175 alin. (3) īşi va păstra salariul de bază şi celelalte drepturi salariale avute anterior, dacă va ocupa aceleaşi funcţii, grade sau trepte profesionale.
   (3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.*
    ___________
    *Alineatele (1) şi (3) au fost modificate prin art. II pct. 4 din O.U.G. nr. 294/2000.

   Art. 178. - Abrogat.*
    ___________
    *Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 732 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 179. - Modelul declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, al declaraţiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum şi modelele celorlalte documente necesare īn vederea evidenţei drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se stabilesc de CNPAS şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi.
   Art. 180. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, precum şi ajutoarele sociale stabilite potrivit legislaţiei de pensii devin pensii īn īnţelesul prezentei legi.
   (2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel īncāt la data intrării īn vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislaţiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilită īn condiţiile art. 80.
   (3) Pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite īn perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decāt un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona īn condiţiile prezentei legi, pe lāngă punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie şi acest punctaj mediu estimat, care se are īn vedere la operaţiunile de indexare şi recorelare.
   (31) Se exceptează de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurări sociale de stat ale căror drepturi de pensie s-au stabilit pe baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor de pānă la data de 1 aprilie 1992. Acestor categorii de persoane li se aplică prevederile alin. (2).*
   (4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se calculează de CNPAS.
   (5) Punctajul mediu anual şi punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzător recorelării prevăzute la art. 168 alin. (3)-(5).
   (51) După definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevăzute la alin. (31) nu poate fi mai mic decāt cel calculat la data de 1 aprilie 2001.*
   (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art. 76, luāndu-se īn considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) şi (51).*
   (7) Īn situaţia īn care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decāt cel stabilit īn baza legislaţiei anterioare, se păstrează īn plată cuantumul avantajos.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 74 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (31) a fost introdus prin art. I pct. 342 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Alineatul (51) a fost introdus prin art. I pct. 343 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.
   - Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 344 din O.U.G. nr. 9/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 577/2003.

   Art. 1801. - (1) De prevederile art. 180 beneficiază şi magistraţii pensionaţi īn baza Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru partea din pensia de serviciu care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru pensia suplimentară.
   (2) Punctajul mediu al magistraţilor pensionari se determină şi se evidenţiază distinct pentru pensia de asigurări sociale de stat, respectiv pentru pensia suplimentară.
   (3) Īn situaţiile reglementate la alin. (1) şi (2) se păstrează īn plată drepturile stabilite īn baza legislaţiei anterioare intrării īn vigoare a prezentei legi.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 75 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 181. - Abrogat.*
    ___________
    *Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 751 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 182. - Pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi CNPAS comunică conturile īn care se virează sumele reprezentānd contribuţia de asigurări sociale.
   Art. 183. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentei legi contribuţia de asigurări sociale, suportată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, nu va diminua venitul net al acestora.
   (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI se realizează prin majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor asigurate corespunzător cotei de contribuţie de asigurări sociale suportate de aceştia conform prezentei legi.
   (3) Pentru asiguraţii care realizează venituri salariale lunare mai mari decāt plafonul stabilit la 3 salarii medii brute pe economie majorarea prevăzută la alin. (2) se aplică la acest plafon.
   (4) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor asigurate, astfel īncāt contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţi să nu conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate de Guvern.
   Art. 184. - (1) Reluarea īn plată a pensiilor stabilite conform legislaţiei anterioare, suspendate īn momentul intrării īn vigoare a prezentei legi, se face īn cuantumul determinat conform art. 180, cu respectarea condiţiilor legale existente la data stabilirii iniţiale a pensiei.
   (2) Pensiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată devin pensii pentru limită de vārstă la īmplinirea vārstelor de 62 de ani bărbaţii şi de 57 de ani femeile şi se recalculează pe baza metodologiei prevăzute la art. 180, prin eliminarea diminuării aplicate cuantumului la data stabilirii iniţiale şi prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate īn perioada de anticipare.*
    ___________
    *Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 76 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 185. - (1) Cererile īnregistrate şi nesoluţionate pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi se vor soluţiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurări sociale şi pensii.
   (2) Drepturile de asigurări sociale aflate īn plată la data intrării īn vigoare a prezentei legi se achită pe duratele şi īn procentele prevăzute de prezenta lege, dacă acestea sunt īn avantajul beneficiarilor. Procentele vor fi aplicate la baza de calcul stabilită iniţial pentru deschiderea acestor drepturi.*
   (3) Īn caz contrar se menţin drepturile de asigurări sociale aflate īn plată la data intrării īn vigoare a prezentei legi.*
    ___________
    *Alineatele (2) şi (3) au fost introduse prin art. I pct. 77 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 186. - Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public, prevăzute la art. 142, vor fi stabilite īn valori de 5% pentru primul an de funcţionare a CNPAS, 4,5% pentru cel de-al doilea an şi, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an.
   Art. 1861. - Pentru anul 2001 salariul mediu brut pe economie īn baza art. 5 alin. (3) reprezintă salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001.*
    ___________
    *Articolul a fost introdus prin art. I pct. 78 din O.U.G. nr. 49/2001.

   CAPITOLUL X
  Dispoziţii finale

   Art. 187. - (1) Sumele īncasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari īn termenul de prescripţie de 3 ani.
   (2) Īn cazul prestaţiilor de asigurări sociale, altele decāt pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale.
   (3) Casele teritoriale de pensii recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin. (2).
   (4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la beneficiari īn baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.*
    ___________
    *Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 781 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 188. - (1) Sumele īncasate necuvenit, cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a unei infracţiuni săvārşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobānzile aferente, pānă la recuperarea integrală a prejudiciului.
   (2) Sumele stabilite īn conformitate cu alin. (1), rămase nerecuperate de la asiguraţii decedaţi, se recuperează de la moştenitori, īn condiţiile dreptului comun.
   (3) Debitele provenite din drepturi de asigurări sociale se recuperează prin executorii proprii ai CNPAS şi constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
   Art. 189. - Angajatorii, persoane fizice şi juridice, sunt obligaţi să pună la dispoziţie CNPAS şi caselor teritoriale de pensii datele şi documentele necesare pentru atribuirea codului personal şi īntocmirea evidenţelor privind stagiul de cotizare, conform unei metodologii elaborate de CNPAS şi publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   Art. 190. - Īn aplicarea prezentei legi CNPAS poate emite norme care vor fi publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   Art. 191. - Baza de date privind asiguraţii sistemului public este proprietatea CNPAS şi are caracter confidenţial.
   Art. 192. - Stabilirea şi plata unor drepturi finanţate din bugetul de stat se efectuează īn continuare prin CNPAS şi prin casele teritoriale de pensii.
   Art. 1921. - (1) Īn cazul pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferente punctajelor medii anuale obţinute prin aplicarea prevederilor art. 180 alin. (1) şi (2), precum şi partea din cuantumul pensiei rezultată prin aplicarea prevederilor art. 168 alin. (5) se suportă de la bugetul de stat.
   (2) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferente punctajelor medii anuale obţinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 2001, a fiecărui an util realizat īn cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pānă la data intrării īn vigoare a Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări ale agricultorilor, precum şi a perioadelor de contribuţie realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 şi pānă la data de 1 aprilie 2001.
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică īncepānd cu data de 1 ianuarie 2005.*
    __________
    *Articolul a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 352/2004.

   Art. 193. - (1) La efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPAS şi de casele teritoriale de pensii se percep tarife sau comisioane procentuale de pānă la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare. Operaţiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum şi nivelul acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.
   (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) operaţiunile legate de stabilirea şi plata prestaţiilor sociale, finanţate din bugetul de stat şi din bugetele fondurilor speciale, pentru care CNPAS percepe contravaloarea cheltuielilor materiale şi a manoperei aferente serviciilor efectuate.
   (3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) constituie venituri extrabugetare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, asupra lor necalculāndu-se impozit pe profit.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 79 din O.U.G. nr. 49/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 338/2002.

   Art. 194. - (1) Īntre sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate pānă la data intrării īn vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea īn muncă sau vechimea īn serviciu, īn vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vārstă, de invaliditate şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.
   (21) La acordarea indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a)-e), baza de calcul se constituie conform art. 99 alin. (1), (2) sau (3), după caz, numai din veniturile realizate īn lunile īn care persoana a fost asigurată īn sistemul public de pensii.*
   (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), care constituie şi vechime īn muncă sau īn serviciu īn sistemul pensiilor militare şi īn celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau īn calcul, opţional, īn unul dintre sisteme.
   (4) Decontarea īntre sistemul public şi celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate īncetează īncepānd cu data intrării īn vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (5) Īn situaţiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii īn muncă realizate īn sectorul asigurărilor sociale de stat.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 791 din O.U.G. nr. 49/2001, introdus prin Legea de aprobare nr. 338/2002.
   - Alineatul (21) a fost introdus prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 9/2003.

   Art. 195. - Sumele ce urmează să fie achitate beneficiarilor de drepturi stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se īntregesc la o mie de lei īn favoarea acestora, după deducerea eventualelor obligaţii.*
    ___________
    *Articolul a fost modificat prin art. I pct. 80 din O.U.G. nr. 49/2001.

   Art. 196. - Prezenta lege intră īn vigoare īn termen de un an de la data publicării ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3, 140, 141, 143, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, ale art. 180 alin. (2)-(4), ale art. 182 şi 186, care intră īn vigoare la data publicării acesteia īn Monitorul Oficial al Romāniei.
   Art. 197. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta lege.
   Art. 198. - La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă:
   - prevederile referitoare la stabilirea vechimii īn muncă pentru drepturi de asigurări sociale din Decretul nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis să lucreze īn ţări cu climă greu de suportat, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 22 martie 1965, cu modificările ulterioare;
   - H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale īn cadrul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Colecţia de hotărāri şi dispoziţii a Consiliului de Miniştri nr. 33 din 21 august 1965, cu modificările ulterioare;
   - Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 112 din 18 octombrie 1972, cu modificările ulterioare;
   - art. 10 şi prevederile referitoare la fişa de pensie din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976;
   - Decretul nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
   - Decretul nr. 216/1977 privind criteriile şi normele de īncadrare īn gradele de invaliditate, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
   - Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările ulterioare;
   - Decretul nr. 232/1986 pentru modificarea unor dispoziţii legale cu privire la pensia suplimentară, cu excepţia articolului II, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 30 iunie 1986;
   - Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale şi ocrotiri sociale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990, cu modificările ulterioare;
   - Decretul-lege nr. 51/1990 privind vechimea īn muncă a soţiei salariate care īşi urmează soţul trimis īn misiune permanentă īn străinătate, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990;
   - Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, a activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se īncadrează īn grupele I şi II de muncă īn vederea pensionării, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 38 din 20 martie 1990;
   - Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului 50/1990;
   - Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se īncadrează īn grupele I şi II de muncă īn vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;
   - art. 10 şi 11 din Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 37 din 20 martie 1990;
   - Decretul-lege nr. 114/1990 privind īncadrarea unor categorii de salariaţi īn grupele I şi II de muncă, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 48 din 2 aprilie 1990;
   - Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 251 din 16 decembrie 1991;
   - Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 107 din 26 mai 1992;
   - Hotărārea Guvernului nr. 723/1992 privind preluarea īn plată, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, a ajutoarelor acordate emigranţilor politici greci prin societatea de Cruce Roşie din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 313 din 4 decembrie 1992;
   - Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, cu modificările ulterioare;
   - Hotărārea Guvernului nr. 89/1993 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor scriitorilor īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 50 din 5 martie 1993;
   - Hotărārea Guvernului nr. 326/1993 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor compozitorilor şi muzicologilor īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993;
   - Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 128 din 15 iunie 1993;
   - Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Romāne īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993;
   - Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995;
   - Legea nr. 117/1995 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 284 din 8 decembrie 1995;
   - Legea nr. 127/1995 privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din Romānia īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;
   - Legea nr. 42/1996 privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale cineaştilor īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 109 din 29 mai 1996;
   - Hotărārea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu modificările ulterioare;
   - Legea nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997;
   - Legea nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru īngrijirea copiilor īn vārstă de pānă la 2 ani, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997;
   - Legea nr. 86/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997;
   - Legea nr. 203/1997 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din Romānia īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997;
   - Legea nr. 167/1998 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Romāne Unite cu Roma Greco-catolică īn sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 374 din 1 octombrie 1998;
   - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii īn domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 419 din 5 noiembrie 1998 (aprobată prin Legea nr. 128/1999, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999);
   - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999, aprobată prin Legea nr. 72/2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 135 din 19 martie 2001;*
   - orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
    ___________
    *Penultima liniuţă a fost modificată prin art. I pct. 81 din O.U.G. nr. 49/2001.

    Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 24 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia Romāniei.

    PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia Romāniei.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU

    Bucureşti, 17 martie 2000.
    Nr. 19.

   ANEXA Nr. 1

    LISTA
cuprinzānd personalul navigant din aviaţia civilă,
ale cărui locuri de muncă se īncadrează īn condiţii speciale

   1. Personal navigant pe:
   a) avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;
   b) avioane clasice de transport public;
   c) avioane clasice īn misiuni sanitare sau de specialitate;
   d) elicoptere şi avioane utilitare;
   e) aeronave prototipuri la īncercare īn zbor.
   2. Echipaje de recepţie īn zbor a aeronavelor, instructori īn şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:
   a) avioane clasice;
   b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
   3. Personal de īncercare īn zbor a aeronavelor noi, de serie
   4. Personal navigant de control īn zbor
   5. Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic īn zbor al aeronavelor
   6. Instructori īn şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor
   7. Personal de paraşutism profesionist care execută:
   a) salturi din aeronavă īn procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale;
   b) salturi pentru recepţia paraşutelor;
   c) salturi din turnul de paraşutism;
   d) instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta.
   8. Īnsoţitori de bord

   ANEXA Nr. 2

    LISTA
cuprinzānd profesiile din activitatea artistică
ale căror locuri de muncă se īncadrează īn condiţii speciale

   1. Balerin
   2. Dansator
   3. Acrobat
   4. Jongler
   5. Clovn
   6. Călăreţ de circ
   7. Dresor de animale sălbatice
   8. Solist vocal de operă şi de operetă
   9. Instrumentist la instrumente de suflat
   10. Cascador

   ANEXA Nr. 3

   
          VĀRSTELE STANDARD DE PENSIONARE ŞI STAGIILE MINIME ŞI COMPLETE DE COTIZARE
pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FEMEI BĂRBAŢI
PERIOADA ──────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────
Vārsta Stagiul Stagiul Vārsta Stagiul Stagiul
asiguratei complet minim asiguratului complet minim
la ieşirea de cotizare de cotizare la ieşirea de cotizare de cotizare
la pensie ani/luni ani/luni la pensie ani/luni ani/luni
ani/luni ani/luni
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
aprilie 2001 - martie 2002 57 25 10 62 30 10
aprilie 2002 - septembrie 2002 57/1 25/1 10/1 62/1 30/1 10/1
octombrie 2002 - martie 2003 57/2 25/2 10/2 62/2 30/2 10/2
aprilie 2003 - septembrie 2003 57/3 25/3 10/3 62/3 30/3 10/3
octombrie 2003 - martie 2004 57/4 25/4 10/4 62/4 30/4 10/4
aprilie 2004 - septembrie 2004 57/5 25/5 10/5 62/5 30/5 10/5
octombrie 2004 - martie 2005 57/6 25/6 10/6 62/6 30/6 10/6
aprilie 2005 - iulie 2005 57/7 25/7 10/7 62/7 30/7 10/7
august 2005 - noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8 62/8 30/8 10/8
decembrie 2005 - martie 2006 57/9 25/9 10/9 62/9 30/9 10/9
aprilie 2006 - iulie 2006 57/10 25/10 10/10 62/10 30/10 10/10
august 2006 - noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11 62/11 30/11 10/11
decembrie 2006 - martie 2007 58 26 11 63 31 11
aprilie 2007 - iulie 2007 58/1 26/2 11/2 63/1 31/2 11/2
august 2007 - noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4 63/2 31/4 11/4
decembrie 2007 - martie 2008 58/3 26/6 11/6 63/3 31/6 11/6
aprilie 2008 - iulie 2008 58/4 26/8 11/8 63/4 31/8 11/8
august 2008 - noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10 63/5 31/10 11/10
decembrie 2008 - martie 2009 58/6 27 12 63/6 32 12
aprilie 2009 - iulie 2009 58/7 27/2 12/2 63/7 32/2 12/2
august 2009 - noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4 63/8 32/4 12/4
decembrie 2009 - martie 2010 58/9 27/6 12/6 63/9 32/6 12/6
aprilie 2010 - iulie 2010 58/10 27/8 12/8 63/10 32/8 12/8
august 2010 - noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10 63/11 32/10 12/10
decembrie 2010 - martie 2011 59 28 13 64 33 13
aprilie 2011 - iulie 2011 59/1 28/2 13/2 64/1 33/2 13/2
august 2011 - noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4 64/2 33/4 13/4
decembrie 2011 - martie 2012 59/3 28/6 13/6 64/3 33/6 13/6
aprilie 2012 - iulie 2012 59/4 28/8 13/8 64/4 33/8 13/8
august 2012 - noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10 64/5 33/10 13/10
decembrie 2012 - martie 2013 59/6 29 14 64/6 34 14
aprilie 2013 - iulie 2013 59/7 29/2 14/2 64/7 34/2 14/2
august 2013 - noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4 64/8 34/4 14/4
decembrie 2013 - martie 2014 59/9 29/6 14/6 64/9 34/6 14/6
aprilie 2014 - iulie 2014 59/10 29/8 14/8 64/10 34/8 14/8
august 2014 - noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10 64/11 34/10 14/10
decembrie 2014 - martie 2015 60 30 15 65 35 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ANEXA Nr. 4

   
                                BĂRBAŢI

REDUCEREA VĀRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE
īn funcţie de stagiul de cotizare realizat īn condiţii speciale de muncă
1. Stagiul complet de cotizare īntre 30 şi 31 de ani
(perioada aprilie 2001 - noiembrie 2006)*

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 20 - - - 20 -
9 18 - 3 - 21 -
8 16 - 6 - 22 -
7 14 - 9 - 23 -
6 12 - 12 - 24 -
5 10 - 15 - 25 -
4 8 - 18 - 26 -
3 6 - 21 - 27 -
2 4 - 24 - 28 -
1 2 - 27 - 29 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Stagiul complet de cotizare īntre 31 şi 32 de ani
(perioada decembrie 2006 - noiembrie 2008)*

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 21 - - - 21 -
9 18 11 3 1 22 -
8 16 10 6 2 23 -
7 14 9 9 3 24 -
6 12 8 12 4 25 -
5 10 6 15 6 26 -
4 8 5 18 7 27 -
3 6 4 21 8 28 -
2 4 3 24 9 29 -
1 2 2 27 10 30 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
___________
*Punctele 1 şi 2 au fost modificate prin Rectificarea din 27/04/2000.

3. Stagiul complet de cotizare īntre 32 şi 33 de ani
(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 22 - - - 22 -

9 19 9 3 3 23 -
8 17 7 6 5 24 -
7 15 4 9 8 25 -
6 13 2 12 10 26 -
5 11 - 16 - 27 -
4 8 10 19 2 28 -
3 6 7 22 5 29 -
2 4 5 25 7 30 -
1 2 3 28 9 31 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Stagiul complet de cotizare īntre 33 şi 34 de ani
(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 23 - - - 23 -
9 20 9 3 3 24 -
8 18 6 6 6 25 -
7 16 2 9 10 26 -
6 13 11 13 1 27 -
5 11 7 16 5 28 -
4 9 3 19 9 29 -
3 6 11 23 1 30 -
2 4 8 26 4 31 -
1 2 4 29 8 32 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Stagiul complet de cotizare īntre 34 şi 35 de ani
(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 24 - - - 24 -
9 21 8 3 4 25 -
8 19 3 6 9 26 -
7 16 10 10 2 27 -
6 14 5 13 7 28 -
5 12 - 17 - 29 -
4 9 8 20 4 30 -
3 7 3 23 9 31 -
2 4 10 27 2 32 -
1 2 5 30 7 33 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani*
(īncepānd cu luna decembrie 2014)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 24 - - - 24 -
9 22 6 3 6 26 -
8 20 - 7 - 27 -
7 17 6 10 6 28 -
6 15 - 114 - 29 -
5 12 6 117 6 30 -
4 10 - 121 - 31 -
3 7 6 224 6 32 -
2 5 - 228 - 33 -
1 2 6 231 6 34 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ___________
    *Punctul 6 din anexa nr. 4 a fost modificat prin art. I pct. 82 din O.U.G. nr. 49/2001.

   ANEXA Nr. 5

   
                                 FEMEI

REDUCEREA VĀRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE

īn funcţie de stagiul de cotizare realizat īn condiţii speciale de muncă

1. Stagiul complet de cotizare īntre 25 şi 26 de ani
(perioada: aprilie 2001 - noiembrie 2006)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 15 - - - 15 -
9 13 6 2 6 16 -
8 12 - 5 - 17 -
7 10 6 7 6 18 -
6 9 - 10 - 19 -
5 7 6 12 6 20 -
4 6 - 15 - 21 -
3 4 6 17 6 22 -
2 3 - 20 - 23 -
1 1 6 22 6 24 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Stagiul complet de cotizare īntre 26 şi 27 de ani
(perioada: decembrie 2006 - noiembrie 2008)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 16 - - - 16 -
9 14 5 2 7 17 -
8 12 10 5 2 18 -
7 11 3 7 9 19 -
6 9 8 10 4 20 -
5 8 - 13 - 21 -
4 6 5 15 7 22 -
3 4 10 18 2 23 -
2 3 3 20 9 24 -
1 1 8 23 4 25 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Stagiul complet de cotizare īntre 27 şi 28 de ani
(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 17 - - - 17 -
9 15 3 2 9 18 -
8 13 7 5 5 19 -
7 11 11 8 1 20 -
6 10 2 10 10 21 -
5 8 6 13 6 22 -
4 6 10 16 2 23 -
3 5 1 18 11 24 -
2 3 6 21 6 25 -*
1 1 9 24 3 26 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
___________
*Penultima linie din tabel a fost introdusă prin Rectificarea din 27/04/2000.

4. Stagiul complet de cotizare īntre 28 şi 29 de ani
(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 18 - - - 18 -
9 16 1 2 11 19 -
8 14 4 5 8 20 -
7 12 6 8 6 21 -
6 10 9 11 3 22 -
5 8 11 14 1 23 -
4 7 2 16 10 24 -
3 5 5 19 7 25 -
2 3 7 22 5 26 -
1 1 10 25 2 27 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Stagiul complet de cotizare īntre 29 şi 30 de ani
(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 19 - - - 19 -
9 17 2 2 10 20 -
8 15 3 5 9 21 -
7 13 4 8 8 22 -
6 11 5 11 7 23 -
5 9 6 14 6 24 -
4 7 8 16 4 25 -
3 5 8 20 4 26 -
2 3 10 23 2 27 -
1 1 11 26 1 28 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Stagiul complet de cotizare de 30 de ani
(īncepānd cu luna decembrie 2014)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vārstei de pensionare cu: īn condiţii speciale īn alte condiţii de muncă Stagiul total de cotizare necesar
─────────────────────────────────── ──────────────────────────── ──────────────────────────────── ─────────────────────────────────
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 20 - - - 20 -
9 18 - 3 - 21 -
8 16 - 6 - 22 -
7 14 - 9 - 23 -
6 12 - 12 - 24 -
5 10 - 15 - 25 -
4 8 - 18 - 26 -
3 6 - 21 - 27 -
2 4 - 24 - 28 -
1 2 - 27 - 29 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ANEXA Nr. 6

    SALARIUL MEDIU ANUAL*
    ___________
    *Titlul anexei nr. 6 şi specificaţia din tabel au fost modificate prin art. I pct. 83 din O.U.G. nr. 49/2001.
   
──────────────────────────────────────────────────────────────
Anul SALARIUL MEDIU ANUAL* (lei)
────────────────────────────────────────
brut net
──────────────────────────────────────────────────────────────
1938 168 -
1947 261 -
1948 293 -
1949 335 -
1950 366 337
1951 397 365
1952 403 370
1953 447 410
1954 487 456
1955 536 499
1956 593 549
1957 671 619
1958 747 684
1959 784 726
1960 854 802
1961 898 833
1962 947 880
1963 1.005 932
1964 1.046 965
1965 1.115 1.028
1966 1.179 1.083
1967 1.210 1.107
1968 1.248 1.139
1969 1.297 1.180
1970 1.434 1.289
1971 1.471 1.318
1972 1.498 1.339
1973 1.563 1.391
1974 1.663 1.471
1975 1.813 1.595
1976 1.964 1.712
1977 2.102 1.818
1978 2.344 2.011
1979 2.457 2.108
1980 2.602 2.238
1981 2.721 2.340
1982 2.936 2.525
1983 3.024 2.601
1984 3.224 2.773
1985 3.285 2.827
1986 3.317 2.855
1987 3.337 2.872
1988 3.422 2.946
1989 3.538 3.063
1990 4.010 3.381
1991-1999 Salariul mediu brut
lunar pe economie comunicat
de Institutul Naţional de
Statistică şi Studii
Economice
──────────────────────────────────────────────────────────────
    NOTĂ:
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 6.

    SURSA: Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.

   ANEXA Nr. 7

    SALARIUL MINIM PE ŢARĂ
   
┌────┬────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Anul│ Īncepānd │Salariul│ │
│ │cu ziua.....│ minim │ Actul normativ prin care s-a stabilit │
│ │ luna..... │ (lei) │ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1949│ │ 166│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1950│ │ 166│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1951│ │ 166│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1952│ │ 166│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1953│ │ 166│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1954│ │ 166│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1955│ │ 220│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1956│ │ 220│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 220│ │
│1957│ 1 mai │ 350│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1958│ │ 350│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 350│ │
│1959│ 1 august │ 400│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1960│ │ 400│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 400│ │
│1961│1 decembrie │ 475│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1962│ │ 475│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1963│ │ 475│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1964│ │ 475│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 475│ │
│1965│1 septembrie│ 550│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1966│ │ 550│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 550│ │
│1967│ 1 august │ 700│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1968│ │ 700│ │
│1969│ │ 700│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 700│ │
│1970│ 1 martie │ 750│ │
│ │ 1 mai │ 800│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1971│ │ 800│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 800│ │
│1972│1 septembrie│ 1.000│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1973│ │ 1.000│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 1.000│ │
│1974│ 1 august │ 1.140│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 1.140│ │
│1975│ 1 iulie │ 1.200│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1976│ │ 1.200│ │
│1977│ │ 1.200│ │
│1978│ │ 1.200│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 1.200│ │
│1979│ 1 august │ 1.425│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1980│ │ 1.425│ │
│1981│ │ 1.425│ │
│1982│ │ 1.425│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 1.425│ │
│1983│1 septembrie│ 1.500│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1984│ │ 1.500│ │
│1985│ │ 1.500│ │
│1986│ │ 1.500│ │
│1987│ │ 1.500│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 1.500│ │
│1988│ 1 iulie │ 2.000│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1989│ │ 2.000│ │
│1990│ │ 2.000│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2.000│ │
│ │ 1 martie │ 3.150│Hotărārea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991 │
│ │ 1 aprilie │ 4.675│Hotărārea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │
│1991│ 1 mai │ 5.975│Hotărārea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │
│ │1 septembrie│ 6.775│Hotărārea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991 │
│ │1 noiembrie │ 7.000│Hotărārea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991 │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1 ianuarie │ 8.500│Hotărārea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992 │
│ │ 1 martie │ 9.150│Hotărārea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992 │
│1992│ 1 mai │ 11.200│Hotărārea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992 │
│ │1 septembrie│ 12.920│Hotărārea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992 │
│ │1 noiembrie │ 15.215│Hotărārea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992 │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1 ianuarie │ 16.600│Hotărārea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993 │
│ │ 1 martie │ 17.600│Hotărārea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993 │
│1993│ 1 mai │ 30.000│Hotărārea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993 │
│ │1 octombrie │ 40.200│Hotărārea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993 │
│ │1 decembrie │ 45.000│Hotărārea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993 │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 45.000│ │
│1994│ 15 martie │ 60.000│Hotărārea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994 │
│ │ 1 iulie │ 65.000│Hotărārea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994 │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 65.000│ │
│1995│ 1 aprilie │ 75.000│Hotărārea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995 │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 75.000│ │
│1996│ 1 august │ 97.000│Hotărārea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996 │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ 97.000│ │
│ │1 februarie │ 150.000│Hotărārea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997 │
│1997│ 1 august │ 225.000│Hotărārea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997 │
│ │1 octombrie │ 250.000│ │
├────┼────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│1998│ 1 aprilie │ 350.000│Hotărārea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998 │
│1999│ 1 mai │ 450.000│Hotărārea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999 │
└────┴────────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
    NOTĂ:
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 7.

    SURSA: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Read our Disclaimer