Backlink-urile acestui site sunt monitorizate cu Backlinks Monitor.

Juris Lex Consulting : Taxe Extrajudiciare de Timbru

Taxe extrajudiciare de timbruExtras din legea privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare:


1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1), dupa cum urmeaza:
 • a) pâna la 136.960.000 lei ==> 3% dar nu mai putin de 275.000 lei
 • b) de la 136.960.001 lei la 274.990.000 lei ==> 4.120.000 lei + 2% pentru suma ce depaseste 136.960.000 lei
 • c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei ==> 6.870.000 lei + 1,5% pentru suma ce depaseste 274.990.000 lei
 • d) de la 548.910.001 lei la 2.745.620.000 lei ==> 10.978.000 lei + 1% pentru suma ce depaseste 548.910.000 lei
 • e) de la 2.745.620.001 lei la 5.492.310.000 lei ==> 32.945.000 lei + 0,75% pentru suma ce depaseste 2.745.620.000 lei
 • f) peste 5.492.310.001 lei ==> 53.554.000 lei +0,5% pentru suma ce depaseste 5.492.310.000 lei

  2. Autentificarea testamentelor ==> 83.000

  3. Autentificarea actelor de partaj ==> 275.000

  4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) ==> 83.000

  5. Autentificarea actelor de garantie, inclusiv a contractelor de ipoteca ==> 111.000

  6. Autentificarea contractelor de comodat si inchiriere de bunuri ==> 0,5% din valoarea bunurilor declarate de parti sau, dupa caz, din cuantumul chiriei declarate de parti, dar nu mai putin de 137.000 lei

  7. Autentificarea procurilor ==> 55.000

  8. Autentificarea oricaror alte acte al caror obiect este evaluabil in bani, necuprinse la pct. 1 - 8 ==> 0,5% din valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 137.000 lei

  9. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, precum si a actelor de modificare a acestora ==> 275.000

  10. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor agricole, precum si a actelor de modificare a acestora ==> 111.000

  11. Autentificarea actelor de constituire si a statutelor asociatiilor fara scop patrimonial si ale fundatiilor, inclusiv a actelor de modificare ==> 111.000

  12. Autentificarea oricaror alte acte al caror obiect este neevaluabil in bani ==> 16.000

  13. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin ==> 275.000

  14. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor, dare de data certa, certificarea unor fapte, pentru fiecare act ==> 55.000

  15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie ==> 16.000

  16. Legalizarea traducerii de catre notarul public autorizat sau legalizarea semnaturii traducatorului, pentru fiecare exemplar ==> 28.000

  17. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor pe timp de un an sau fractiune de un an, pentru fiecare exemplar ==> 16.000

  18. Eliberari de duplicate de pe actele notariale si reconstituiri de acte originale ==> 28.000

  19. Taxa asupra succesiunilor, dupa valoarea acestora, se stabileste astfel:
 • a) pâna la 54.570.000 lei ==> 3% dar nu mai putin de 55.000 lei pentru fiecare mostenitor
 • b) de la 54.570.001 lei la 274.990.000 lei ==> 1.648.000 lei +2% pentru suma ce depaseste 54.570.000 lei
 • c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei ==> 6.046.000 lei +1% pentru suma ce depaseste 274.990.000 lei
 • d) peste 548.910.001 lei 8.788.000 lei +0,5% pentru suma ce depaseste ==> 548.910.000 lei

  20. Efectuarea oricaror altor acte notariale necuprinse la pct 11 - 18, pentru fiecare act ==> 16.000


 • Read our Disclaimer